Pro vedoucí: ODBORKY – kdy začít?

Často opakovaná otázka míří na věk zájemců… Má odstupňování nějakou vazbu na výchovné programy Výpravy za poznáním? Putování se psem = I. stupeň, Tajemství staré truhly = II. stupeň?
Připomeňme, že odbornosti mají sloužit individuálnímu rozvoji dítěte. Proto musejí vycházet i z konkrétního, tzv. individuálního (dosaženého) stupně vývoje každého dítěte.

Začněme příkladem
Z praxe v oddílech víme, že například úroveň abstraktního myšlení bývá u dětí nezřídka na rozličné úrovni. Obvykle udávaná hranice 12 roků pro jeho rozvinutí je dnes sice u některých dětí snížená, častěji však bývá posunutá spíše do vyššího věku než níž. Co z toho plyne? Například pro odbornost redaktor, kde jsou nároky na schopnosti a dovednosti abstraktního myšlení a na potřebu práce s abstraktními pojmy objektivně vyšší, by bylo věkové „přiřazení“ jiné než u odborek více vázaných na manuální dovednosti. Proto stanovit všeobecný princip by ani nebylo možné a bylo by spíše zavádějící.

Stupně odborek na věk vázány nejsou
Zdánlivě se nabízející formální rozdělení = I. stupeň pro mladší a II. stupeň pro starší děti neplatí. Vycházet se musí ze stavu konkrétního dítěte, což je oddílový vedoucí jistě schopen posoudit.

Rozdíly mezi stupni jsou nastaveny snahou o stupňování nároků, nikoli podle obecných charakteristik pro věková stadia vývoje dítěte. Proto zde platí pouze jedno pravidlo: plnění II. stupně musí předcházet splnění podmínek I. stupně. Zvládne-li splnit podmínky vyspělé dítě v kategorii mladších pionýrů, může se přihodit. Pak je vhodné podobné děcko směřovat k plnění dalších odborností.

Martin