Pro vedoucí: odborka Ochránce přírody

Úvodem musím poznamenat, že právě k této odborce jsem zaznamenal nejvíc poznámek či připomínek – zda je vhodně zvolená, zda nesměřuje k jakýmsi zeleným levičákům či se jejím nositelům nebude říkat ekoterorista? Konkrétní podmínky však, a jsem o tom přesvědčen, jsou nastaveny rozumně a míří k podstatnému: výchově ke vnímání přírody jako jedné z nejzákladnějších hodnot, kterou máme.

Zde chci poukázat právě na příležitosti, které nám téma přírody a její ochrany a přímo tato odborka nabízí. Jednak jako inspirace v obecné rovině, ale i přímo v odborce, kde je vždy volitelná podmínka, což nám okna možností otevírá dokořán.

Příroda se nabízí jako inspirace v mnoha jiných oblastech – což najít v básničkách či textech nějaký hezký příběh nebo popis přírody? Existuje nějaká písnička o kráse přírody? Najděme ji – přehrajme, zazpívejme… A co třeba nějakou složit (melodie třeba ani nemusí být původní)? Zkoušeli jste obarvit látku přírodními produkty (plody, koření…) a barvy kombinovat? Nebo vyzkoušet, jak v dobách dávných – kdy nebyly barvy a štětce – lidé tvořili, a pokreslit papír A3 pomocí uhle a přírodnin. Propojovat přírodu a umění je totiž vždy zajímavé. Ale zrovna tak stojí za to se od zájemce o odborku dozvědět s ostatními členy oddílu o nějaké nové šetrné technologii či si zahrát nějakou ekologickou hru. Nebo zkusit jenom „obyčejné“ sledování spotřeby (voda, elektřina, plyn) v klubovně nebo i doma, následné propočítání roční spotřeby a z toho plynoucích nákladů. (A porovnání s dalšími cenami nejrůznějších produktů!)

Rozmanitých námětů je dost a lze s nimi pracovat v různých souvislostech, společné mají ovšem to, že nám i nenápadně pomáhají ukázat, jak bohatá a rozmanitá je příroda kolem nás a jak moc je nutné ji chránit.

Martin