Pro vedoucí: Nudná, ale nutná připomínka II.

Bezpečnost má mnoho podob. Zdaleka nejde jen o předcházení úrazům. Navážeme zde na minulou Mozaiku a odkaz na evropský předpis známý pod zkratkou GDPR, který stanovuje pravidla ochrany osobních údajů. Kromě minule zmíněné podoby, potažmo fotografií, jde i o zabezpečení údajů, jako jsou data narození, adresy bydliště, kontaktní informace. A zatímco nevhodně zveřejněná fotografie může vést především k újmě společenské a emocionální, pokud nemáme řádně zabezpečené tyto citlivé osobní údaje své i účastníků činnosti, můžeme si tak zadělat na řadu nepříjemností – od otravných telefonátů s neodolatelnými nabídkami, až po extrémní případy jako je zneužití k finančním podvodům či krádež identity.

Nejde přitom o to být počítačový mág, ale o dodržování jednoduchých pravidel, jako nepůjčovat nikomu hesla, pracovat s údaji na prověřených zařízeních, nenechávat citlivé dokumenty jen tak někde povalovat a podobně.

Znovu proto připomínáme internetovou stránku věnovanou práci s osobními údaji v Pionýru (pionyr.cz/nastenka/rizeni/prace-s-osobnimi-udaji) která dává základní informace a rady – přímo Pionýru na míru šitá pravidla pak stanovuje Směrnice pro registraci členů a členské příspěvky, evidenci členů a dalších osob účastnících se činnosti spolku Pionýr, o ochraně osobních údajů a nakládání s nimi. Rozhodně se vyplatí ji znát…

Jakub