Pro vedoucí: Může se hodit

Ať už se bavíme o bezpečnosti nebo o čemkoli jiném, samozřejmě platí, že nikdo učený z nebe nespadl. S pravidly bezpečnosti při práci s dětmi se už i začínající instruktoři setkávají během vzdělávání, přesto se vždycky může hodit rada, námět, informace…

S tím může pomoci například stránka pionyr.cz/nastenka/vedeni-oddilu/bezpecnost, která shrnuje odkazy například na publikace, podklady pro plánování nebo třeba na související „pionýrskou situaci“ Co dělat, když se stane úraz? Najdete tu také odkaz na Směrnici o hlavní činnosti a některé její přílohy, které se přímo věnují tématu bezpečnosti při našich aktivitách.

Samozřejmě se tu také hodí zmínit, že Pionýr má pojistnou smlouvu zprostředkovanou Českou radou dětí a mládeže u pojišťovny Generali. V té je zakotveno úrazové pojištění pro účastníky naší činnosti (týká se ale pochopitelně jen úrazů, které nastanou při našich akcích, nikoli mimo ně). Užitečné může být také (aniž bychom chtěli přivolávat průšvihy) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zde se hodí odkázat na další z „pionýrských situací“ – Co mám dělat, když se chci pojistit? Všechny podstatné informace jsou zde shrnuty.

Jakub