Pro vedoucí: Masopust v Hradci aneb jak to vše začalo

Jednou v září při plánování celoroční činnosti pionýrské skupiny Hradec jsme přemýšleli, čím oživit naše akce a tím i dění v obci. Členy, kteří pracují na skupině déle a pochází z Hradce, napadlo obnovit tradici masopustního průvodu. Trochu jsme se prvního ročníku obávali, přeci jen podobná akce se na obci téměř 20 let nekonala, a tak jsme nikdo netušili, jaký bude mít ohlas. Termín prvního obnoveného ročníku připadl na rok 2016, a protože se trochu podcenily přípravy a nebylo již možné sehnat na tradiční únorový termín koňský povoz do průvodu, byli jsme nuceni uspořádat masopust až v měsíci březnu. O to větší u nás panovalo napětí, jak vše dopadne. Naštěstí se ukázaly obavy zbytečné a my jsme se mohli těšit z účasti 70 masek, k čemuž určitě nemalou měrou přispělo také to, že byl masopust v Hradci dlouholetou tradicí až do roku 1998.

Masopust pořádáme se všemi tradicemi, které k němu patří. Starosta obce nám každoročně s velkou radostí uděluje dekret se souhlasem s masopustním průvodem. V čele průvodu vždy jede koňský povoz a nesmí chybět ani kapela, která celou cestu po vsi hraje k tanci a zpěvu. Průvod se postupně přesouvá z jedné strany Hradce na druhou, kdy je v jednotlivých částech obce pro masky připraveno mnoho zastávek s občerstvením. Ty si pro účastníky připravují nejen samotné masky, ale i mnoho dalších příznivců masopustu, kteří mají radost, že se mohou alespoň takto podílet na oblíbené události, přestože již nemají dostatek sil na několikahodinový maraton vsí. Celá akce vrcholí příchodem průvodu na sál, kde je pořádána odpolední veselice, která se pravidelně protahuje až do ranních hodin.

V průvodu se scházející různorodé masky. Někteří přichází v originálně vlastní rukou vytvořených maskách, jiní si je s předstihem rezervují z půjčoven. Každá maska má své kouzlo. Oku polahodí jak tradiční maska spojená s průvodem, medvěd, tak vlastnoručně vytvořené skupinové masky na určité téma. Na již proběhlých ročnících bylo možné spatřit například spolek rytířů, roj včel, partu cikánek nebo stádo jelenů.

Masopust spolupořádáme s dalšími složkami v obci, hasiči a fotbalisty. Při tak velké akci je potřeba dbát především na bezpečnost všech účastníků, zvláště pak při průchodu po rušných silnicích, kterým se během průvodu po Hradci nelze vyhnout, pokud nechceme vynechat některou z částí obce. A to by nám mnoho účastníků spolu s příznivci neodpustilo.

A co nám to přineslo? Určitě radost z toho, že lidé mají stále zájem o tradiční akce a podporují nás v jejich pořádání. Nápad s masopustem byl jistě dobrá volba, každoroční účast se vyšplhala postupně na krásných 100 masek, což pro obec s 500 obyvateli je docela velké číslo.

Martin Mlynářík