Pro vedoucí: Kaštany pro zvířátka?

Podzim je obdobím, kdy se celá příroda začíná připravovat na zimu. Stromy ukládají živiny v kořenech a odhazují již nepotřebné listí. Rostliny se schovávají do země, zvířata si dělají tukové zásoby, aby zimní chladné měsíce přežily. Ta, která jsou aktivní i v zimně, si tuto zásobu dělají menší a doufají, že na jídlo něco najdou. S tím jim můžeme pomoct. Ptákům dáváme zrní na krmítka a i větším zvířatům v lese můžeme pomoct chladné měsíce ve zdraví přežít.

Nejlépe, pokud se na přikrmování lesních zvířat domluvíme s místními myslivci, kteří vědí, kde a jak to místní obyvatelé lesa potřebují. S dětmi pak můžeme vyrazit sbírat různé plody, které je ale nutné dobře skladovat. Suchý plod nejsou zvířata schopna rozlousknout. Proto nejlépe nasbírané plody uchovávat na zahradě či kdekoli v lese a postupně je přikrývat vlhkým listím. Poté z tohoto místa donášet například pod krmelce, nebo tam, kde víme, že žijí.

Kaštany, žaludy či bukvice sbírejte nejlépe ve městech, kde s nimi žádný užitek není. Sbíráním v lese či volné přírodě zkazíme možnost, aby z plodů vyrostly nové stromy, nebo si je našla zvířata, která zde žijí.

Pavla „Paša“ Pokorná