Pro vedoucí: Jedete za hranice?

Na co nezapomenout, když vyrážíte na výpravy mimo republiku, jsme se zeptali přímo na Ministerstvu zahraničních věcí. To nejdůležitější je shrnuto na webu www.mzv.cz v části cestujeme / Podmínky vycestování z ČR. Jednu věc přesto vypíchli, protože o ní zdaleka každý neví…

„V případě, že nezletilá osoba cestuje v doprovodu jiné osoby, než je rodič nebo zákonný zástupce, doporučujeme ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, tedy na dané ambasádě v Česku, zda mimo platného cestovního dokladu nebude vyžadován také písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců s cestou dítěte do zahraničí. Jednotlivé kontakty jsou uveřejněny na webových stránkách Ministerstva zahraničí. Obecně i v případech, kdy druhý stát tento písemný souhlas nevyžaduje, doporučujeme si jej opatřit. A to jak v češtině, tak v jazyce použitelném v cílové destinaci.“

Zuzana Štíchová, mluvčí MZV