Pro vedoucí: Jak na oddílové výpravy vlaky Českých drah?

zeptali jsme se přímo u „pramene“

Pro objednání přepravy skupin můžete využít aplikaci na webové stránce Českých drah www.cd.cz nebo přepravu objednat v pokladnách ČD v železničních stanicích. Jejím prostřednictvím je jednoduchá komunikace s dopravcem a umožňuje zajistit přepravu skupiny 6 a více cestujících, zarezervovat si místa a zakoupit si jízdní doklady. Umožňuje také objednat přepravu jízdních kol.

Postup je následující. Po otevření webové stránky Českých drah www.cd.cz, hned na titulní straně vlevo dole v šedém pásu najdete odkaz „Objednat cestu skupiny“ a otevře se vám objednávka. Zde stačí vyplnit požadované údaje o kontaktní osobě, údaje o cestě TAM, případně cestě ZPĚT, tzn. datum jízdy, nástupní a cílovou stanici a číslo vlaku, nebo můžete najít spojení ve vyhledávači. Dále zadáte údaje o počtu cestujících ve skupině, jejich složení a požadavky na jízdní doklady. Zde jsou přehledně graficky odděleny požadavky na odbavení členů skupiny. Samostatně se zadávají počty osob ve skupině, dále počty dětí do 5 let (cestují za zvláštních podmínek stanovených cenovým výměrem MF ČR) a samostatně je uveden počet osob, které mají jiný druh dokladu. Jde například o osoby s nárokem na státní slevu (senioři, děti, studenti), držitelé jiných jízdních dokladů atp. Tyto osoby se musí samostatně odbavit. Na to jsou přímo ve formuláři upozorněni:

Samozřejmostí je odsouhlasení podmínek přepravy, jejichž výňatek je zde uveden. Dále je možnost výběru mezi objednávkou cesty a k tomu spojených služeb, nebo zda jde pouze o informaci pro dopravce, že pojede větší skupina, abychom počítali s případnou zvýšenou frekvencí a mohli na vaši informaci reagovat například posílením soupravy. K posílení soupravy pak dochází podle obvyklého vytížení vlaků, ohlášené zvýšené frekvence a také podle provozních a technických možností. Ne všechny typy souprav je možné posílit například o jeden vůz, např. z důvodu konstrukce vlaku (ucelené jednotky se speciálními spřáhly), nebo je omezena délka nebo hmotnost vlaku např. na tratích s velkým stoupáním nebo na vedlejších tratích je omezena maximální hmotnost nebo délka vlaků.

V aplikaci najdete i sekci otázky a odpovědi: dozvíte se např. odpovědi na časté dotazy, kdy a proč je nutné přepravu skupiny objednávat předem, v jakém případě může být objednávka zamítnuta nebo co máte dělat s přiděleným transakčním kódem.

Výhodou tohoto systému je, že cestující jedoucí na slevu pro skupiny v návaznosti na objednávku přeprav, mají místenky či vyhrazení míst zdarma a jejich počet není omezen 5 osobami, ale až 99.

Vaši objednávku aplikace posoudí s ohledem na kapacitu vlaku, omezení provozu, případné již nahlášené přepravy skupin a buď ji automaticky schválí, nebo ji prověří ve spolupráci s lidským činitelem, tzn. konkrétním řešitelem vaší objednávky, který se v případě, že je třeba něco „doladit“ s vámi spojí, nebo nabídne jiné vhodné řešení, abychom mohli Vašemu požadavku v rámci provozních možností vyhovět.

Aplikaci pro objednávku přeprav skupin v současnosti využívá téměř 20 000 organizátorů cest ročně.

Mgr. Petr Šťáhlavský
České dráhy, a.s.