Pro vedoucí: Bezpečně a s knihou na Výpravy za poznáním

Téma měsíce – bezpečnost
Tentokrát se budeme věnovat spíše bezpečnosti jednotlivce než kolektivu. A i když nežijeme v džungli, kde na každém kroku číhá jedovatý had, rostlina nebo hladový predátor, ještě to neznamená, že jsme v bezpečí. Dokázali jsme si kolem sebe vytvořit jinou džungli – možná daleko nebezpečnější. Jen se se svými oddílovými dětmi kolem sebe podívejme a zkusme tu naši džungli prozkoumat a říct si pravidla, jak v ní „přežít“.

Hned s nejmladšími dětmi se spolu s Mravenečkem v ML T2 (program Mláďátka) seznámíme s dopravními značkami a přecházením přes silnici. Také je vhodné se Sovíkem (ML C6 – Mláďátka) probrat, co je správné a co není. Mravenec v ML T4 dětem přiblíží, jak se chovat opatrně a vyvarovat se úrazů. Pokud vám nějakým způsobem vadí ve využití námětů z výchovných programů legenda (Mláďátka a Zvířátka) zkuste aktivity bez legend.

Pokud máme v oddíle mladší věkovou kategorii (děti z 3. – 5. třídy), pustíme se už do dopravní výchovy hlouběji. Například můžeme využít aktivity z ML S12 – Jsme účastníky silničního provozu nebo S11 – Jízdní kolo ze souboru námětů Putování se psem. Žijeme v době zrychlené komunikace, a tak nezapomeňte vyzkoušet ML T10 – Telefon, internet a upozornit děti na výhody i nevýhody, které jsou s prostředky moderní komunikace spojeny.

Se staršími oddílovými dětmi už se můžeme pustit podrobněji do rizik spojených s využíváním sociálních sítí a internetu. Opět se můžeme zaměřit na ML T3 – TelefonML T4 – Počítač z Tajemství staré truhly.

V programu Osmá planeta možná na první pohled nenajdeme náměty k aktivitám na bezpečnost, ale když se zamyslíme nad cílem aktivity z ML C7 – Předávání zprávy, tak potom už stačí jen doplnění o to, že je důležité prověřovat zdroje, ze kterých informace čerpáme, a brát v úvahu i to, že se informace přenosem zkreslují. U aktivity T6 – Kyvadlo smrti si zase můžeme na názorném příkladu ukázat, že fyzikální zákony platí vždy.

Březen – měsíc knihy
Druhým březnovým tématem je literatura. Přinášíme výběr aktivit, které můžeme s dětmi na schůzkách a výpravách vyzkoušet.

Ze Zvířátek stojí za inspiraci U6 – Ptáček – čtu, vyprávím nebo U7 – Ptáček – recituji, hraji divadlo. Putování se psem nabízí U2 – Nebyl jen Andersen… nebo U4 – Na návštěvě v dětských knížkách. V Tajemství staré truhly v ML U12 Beseda nad knihou se můžeme inspirovat zajímavými aktivitami, které děti zavedou do světa knížek a příběhů. Osmá planeta nabízí aktivitu U1 – Komiks. Mimochodem, víte, že Komiks je jedna z kategorií Literární části Pionýrského Sedmikvítku? A že uzávěrka republikového finále v Literárkách bude 15. dubna? Poskytněte dětem prostor objevit jejich talent. Schůzka s knihou má své kolečko i na tapetě 30 oddílových dobrodružství, tak neváhejte a pojďte za dalším společným dobrodružstvím.

Užijte si skvělé jarní prázdniny! 🙂

Anička