Pro vedoucí: Ahoooj někde na řece!

Jet s dětmi na vodu může být skvělým oživením například vašich víkendových aktivit. Náš oddíl pořádá tradiční vodácký tábor přes 30 let, a protože jezdíme převážně na pramicích, tak se zaměřujeme na české řeky. S dětmi jsme navštívili Lužnici, Berounku, Vltavu, Otavu, Ohři a Sázavu. Pokud uvažujete o této aktivitě, je dobré mít na paměti pár pravidel. Pro začínající vodáky doporučujeme méně náročné úseky řek, vhodná je Sázava nebo Berounka, které jsou i dopravně dobře dostupné a mají organizovaná tábořiště se zázemím. Pro menší děti jsou ideální výlety na raftech a rovněž tak pro začínající vodáky. Stejně jako na kolo nebo na lyže bychom nepustili děti bez náležité instruktáže, je dobré se předem dohodnout, kdo s kým pojede, že na vodě na sebe čekáme a zastavení na jezu je samozřejmost. Bohužel jsme již několikrát zažili, že spousta zranění vzniká tím, že lidé přecení svoje znalosti nebo schopnosti, což zrovna u vodáckého sportu může mít katastrofální následky. Dále je dobré věnovat pozornost výstroji. Pokud oddíl nemá vlastní, půjčovny dnes kromě lodí vybaví návštěvníky vhodnými pádly, padnoucí vestou na výšku a váhu dítěte, pumpami na rafty, vodotěsnými barely na věci a tak dále.

Samotné plánování trasy je na každém oddíle, ale úseky delší než 10 km s dětmi, které nejsou zvyklé pádlovat a pokud je voda stojatější, bych nedoporučovala. Časovou prodlevu může způsobit i přetahování jezu nebo zdolání nesjízdných úseků, a proto vždy kontrolujte stav vody například přes internet, pomoci může i konzultace s půjčovnou. Na loňské Ohři se nám stalo, že se situace změnila ze dne na den a tábor spíš připomínal procházky vedle lodi – putovní tehdy opravdu byl.

Výlet po vodě se dá spojit s výšlapem na hrad nebo zříceninu, kterých je zrovna na Berounce nebo Sázavě podél vody hodně. Plavbu můžete zpestřit i nějakou legendou o pirátech, o hledání pokladu nebo objevování nových světů. U nás hrajeme celotáborovu hru, kde děti sbírají vodácké hodnosti od plaváčka, plavčíka, člunaře, lodníka až po kormidelníka. Jednoduché úkoly jako pádlování na obou stranách, námořnické uzly, vodácké značky, sbalení lodního pytle se dají začlenit i do kratších výletů. Naše tábory končí vodáckým křtěním, kde se ze suchozemských krys za přítomnosti Neptuna stávají vodáci se vším všudy. Přípravu na akci samotnou může být výroba námořnických triček nebo čepiček v klubovně, tvorba lodního plánu a mapy nebo nácvik lodnických uzlů. Vodáctví má jako každý sport svoji vlastní terminologii a můžete dětem připravit kvíz po posádkách; co je to šlajsna, koza, koňadra nebo porcelán.

Vodáctví snad víc než kterýkoliv jiný sport podporuje pocit sounáležitosti a kamarádství. Pokud bude pádlovat jen jeden, loď se nepohne anebo jen pomalu. Jakmile zaberou všichni i ti nejmenší, hned je vidět výsledek. Společně si projet jez je něco, na co se jen tak nezapomíná.

Snad jen na závěr je potřeba si uvědomit, že vodácký sport se stává u nás velmi populárním a že kromě skvělých vodáckých part, které večer sedí a hrají na kytaru, jezdí bohužel na vodu

kde kdo a vodáků v podnapilém stavu přibývá. Tolerancí alkoholu při jízdě na lodi se zabývá zákon, ale je dobré pamatovat na to, že veřejné kempy můžou přitahovat tento typ účastníků – a je proto nezbytné dávat na děti větší pozor. U nás na táboře se snažíme tábořit v klidnějších kempech, které si dopředu vybíráme a domlouváme stanování.

A protože jak je známo, vodáci se zdraví ahoj – tak AHOOOOOJ, třeba někde na řece.

Lucka a Tonda Ungerovi