Pro vedoucí: Odborky nám slouží

Pionýrské odborky mají mnoho úloh: poslouží nám k rozvoji dovedností i vědomostí, rozvíjejí zručnost, schopnost organizovat si čas, poznání… – a mnoho dalšího. Pochopitelně každá v trochu jiné míře a každá jinak. Jedna z nich má ovšem úžasný primát – přenáší nás totiž do…

Říše fantazie
Řeč je o výtvarníkovi, neboť přispívá k rozvoji fantazie, schopnosti imaginace. To je příležitost k vyvolávání „obrazů“ vážících se k nejrůznějším předchozím zkušenostem, vzpomínkám, představám a nabízí jedinečnou šanci je různě přetvářet a zobrazovat, ba vytvářet i představy zcela nové… že jste o výtvarníkovi takhle nikdy nepřemýšleli? Ne?! Zkuste to.

Děti totiž baví objevovat. A výtvarné činnosti jsou k tomu jako stvořené. Je zcela lhostejné, jde-li o modelování, malbu, rukodělky či kreslení. Kdo nezkusil ukázat dětem mrak či jejich kupu a vyzvat je, aby v ní hledaly obraz či tvar, neví, co všechno se při čekání na vlak či autobus dá na obloze vidět. J A právě v tom je počátek kouzla odborky výtvarník. Ostatně i Dalí či Kája Saudek, Picasso i Josef Čapek, Cézanne či Jiří Trnka bývali dětmi…

Na pomezí techniky, dokumentace, vědy a umění
se zase můžete ocitnout, sáhnete-li s dětmi po odborce fotograf. Možná si úplně nepřipouštíme, jak nám fotografie může ukázat „vědu v praxi“ – protože fotografie je přece… fyzika. J Chápu, že to není úplně běžný úhel pohledu na focení, ale nejsme tu právě od toho, abychom překonávali úzce vymezené pohledy a nabízeli nové obzory? A k tomu je odborka fotograf vážně jako dělaná. Vyzkoušejte ji.

Martin