Pro inspiraci…

Český den proti rakovině
Největší pravidelná dobročinná sbírka v České republice (je známá také pod původním názvem Květinový den). Probíhá každoročně zhruba v polovině května vždy jeden den, během kterého dobrovolníci nabízejí za symbolický příspěvek žluté kvítky připomínající měsíček lékařský. Od roku 2007 je Pionýr partnerem sbírky a za tu dobu naši dobrovolníci vybrali pro Ligu proti rakovině přes 17 milionů korun!

72 hodin
Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit. Kdykoliv během těchto 72 hodin se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Pionýr se zapojuje každý rok se zhruba dvacítkou takovýchto dílčích projektů.
Projekt v ČR zajišťuje Česká rada dětí a mládeže.

Ukliďme Česko, ukliďme svět!
Tato mezinárodní iniciativa (Clean up the World!) probíhá od roku 1992 i v české republice. Aktuálně jsou na každý rok vyhlášeny dva úklidové dny (v dubnu a září), během kterých dobrovolníci vyrazí na vybraná místa s cílem uklízet odpadky v přírodě, nelegální skládky a celkově nepořádek.

Ježíškova vnoučata
Charitativní akce Českého rozhlasu má za cíl udělat během vánočních svátků radost seniorům, kteří žijí bez rodiny, například v domovech. Tito lidé se mohou do projektu přihlásit a uvést své vánoční přání, které pak čeká na dobrovolníka, který si ho vybere a splní. Zapojit se ale lze i jinak, návštěvami u seniorů, posíláním vánočních přání a podobně.

Zdravá pionýrská krev
Tato dárcovská iniciativa pochází z Brna a od roku 2001 se rozšířila po celé republice. Spojuje pionýrské dárce, kteří se třeba právě odhodlávají k prvnímu odběru, s těmi, kteří jich za sebou mají už desítky. V posledních letech se záběr Zdravé pionýrské krve rozšiřuje například i na darování kostní dřeně…

Místní aktivity
Když máte chuť se pustit do něčeho prospěšného, není úplně nutné se zapojovat do velikých projektů, kampaní a iniciativ. Často stačí prostě koukat kolem sebe a mít chuť pomáhat. Často se na takové místní aktivity dá sehnat i finanční pomoc například od Nadačního fondu Tesco, firem jako Pepco, Globus i dalších společností – podle vašeho místa působení.

Brána k druhým
Do téhle soutěže vedené Národním institutem pro další vzdělávání MŠMT se může zapojit jakákoliv skupina (oddíl), která v daném období (jeden rok) vykonala ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní – pomoc potřebným lidem, zvelebení okolí, péče o přírodu apod. Takže jde vlastně o kteroukoli z aktivit na téhle dvoustraně. Jde jen o to se nebát pochlubit tím, že jsme pionýři a pomáháme.