Příprava X. výročního zasedání na startu

Nejvyšší orgán Pionýra, který má pravomoc měnit základní dokumenty, volit vedení Pionýra (předseda, místopředsedové, ekonom, členové Výkonného výboru ČRP, předseda a členové Kontrolní komise Pionýra a Rozhodčí komise Pionýra) se naposledy sešel v listopadu 2016. Protože zde zvoleným funkcionářům bylo určeno funkční období pět let, za rok a zhruba dva měsíce k tomu (přesně 13. až 14. listopadu 2021) se delegáti pionýrských skupin z celé republiky setkají znovu, aby nastavili kurz našeho spolku do dalších let.

Jak to tak bývá, i přípravu takového jednání musí mít někdo na starost – po stránce obsahové, která je právě teď aktuální, je to předseda Obsahové komise X. VZP, kterým byl v dubnu Českou radou Pionýra jmenován Dušan Pěchota z Pionýrské skupiny Jindřichův Hradec. V květnu pak podle Řádu pro přípravu a jednání výročního zasedání VV ČRP jmenoval první členy komise.

Zájemci vítáni

Aby obsahová komise pořádně fungovala, musí v ní být především dostatek lidí, kteří jsou schopni pracovat na dílčích tématech – a z hlediska přenosu informací by tu rozhodně měly být zastoupeny všechny krajské organizace. Ty jsou k vyslání členů do komise od začátku roku vyzývány, zatím tak však učinilo jen pět z nich (Pražská, Jihočeská, Plzeňská, Královéhradecká a Jihomoravská).

Pokud máte náměty pro přípravu výročního zasedání, nebo dokonce zájem o zapojení do obsahové komise, určitě se ozvěte na kontakty Dušana Pěchoty: dusan@pionyr.cz, 608 709 757

První schůzka komise proběhne v sobotu 19. září.

Martin