PŘEKONÁNÍ aneb kompetence a Ideály Pionýra

Není řídká otázka: Nejde jen o vyumělkovanost? Je to v praxi životné?
Pominu-li osobní snahu o vlastní PŘEKONÁNÍ příkopu nedůvěry či možná neochoty přemýšlet o souvislostech, věřte, že nejde o fikci, ale může jít o naprosto praktické záležitosti.

Příkladem budiž vazba kompetencí k řešení problémů a sociální a personální – třeba s ideálem PŘEKONÁNÍ. Tento ideál zcela přímo směřuje k osobnímu rozvoji a snaze překonávat problémy. Úmyslně píši snaze – protože ta nemusí být vždy korunována úspěchem. Ale i porážka či nezdar nás posouvá kupředu a vybavuje zkušeností pro další situace. Jaké (praktické) úlohy či výzvy naplní ideál PŘEKONÁNÍ a povedou k rozvoji zmíněných kompetencí? Opravdu v tom nehledejme složitosti:

  • Každý si může vybrat jednu věc, která mu je příjemná, ale není prospěšná/hospodárná/zdravá… a bude zkoušet si ji odepřít – opakovaně snese nepohodlí či překoná svoji lenost nebo trému.
  • Zvýší snahu a bude se věnovat i věcem, které bezprostředně nepobaví, ale jsou nutností, například úklid – klubovny nebo „jenom“ svých věcí, pomoc doma, stavba tábora.
  • Zkusí si (opakovaně) řešení náročnějšího úkolu a ověří si schopnost správně hospodařit s časem, naplánovat si postup, případně rozdělit práci.
  • Prokáže, že si umí organizovat čas, aby stihl vše potřebné a ještě si vyšetřil čas na osobní zájmy a (aktivní) odpočinek – ideálně v nějaké náročné situaci prokáže, že neztratí hlavu a přispěje k jejímu zvládnutí, či osvědčí porozumění pojmu zpětná vazba a uvede k ní jednoduché příklady.

Ještě se někomu zdá, že jde o ryzí teorii, která nenajde odraz v praxi?

Martin