PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTŮ PRO IX. VZP

Jednou z hlavních pravomocí Výročního zasedání Pionýra je zvolit, kdo bude v dalších letech pracovat v čele našeho spolku. Zde najdete přehled lidí, kteří dosud projevili vůli ujmout se funkcí ve Výkonném výboru ČRP, Kontrolní a Rozhodčí komisi Pionýra.
Kandidátku připravuje Obsahová komise pro přípravu VZP z přijatých návrhů. Platí princip (na rozdíl od VZP a České rady Pionýra), že zde není žádný orgán zastupitelský – z hlediska poměrné representace KOP. Kandidáti do KKP a RKP a předseda spolku se o hlasy ucházejí přímo, kandidáty na členy výkonného výboru předkládá až předseda Pionýra po svém zvolení. Jde tak svým způsobem o „jeho tým“, se kterým má pracovat na stanovených úkolech.

PŘEDSEDA PIONÝRA
Je statutárním orgánem spolku. Co to znamená? Jeho ústy spolek promlouvá a jeho činností spolek vykonává právní úkony – uzavírá smlouvy, žádá o dotační prostředky… Je tím, kdo propojuje organizaci z hlediska vnitřní komunikace – předseda proto svolává zasedání České rady Pionýra, výkonného výboru, pracovních skupin a komisí na republikové úrovni… Vede ústředí, na jeho hlavu padají všechny stížnosti a on řeší maléry – vnitřní i vnější…

Martin Bělohlávek, Mgr.martin
Pražská organizace Pionýra
PS Záře, PS Čtyřlístek
Rok narození: 1963
Současná funkce: předseda Pionýra, lektor
Kvalifikace: člen rady, garant PVC

„Představy o budoucích úkolech jsem blíže popsal ve svém vyjádření pro Mozaiku Pionýra (v září). Dostanu-li důvěru, existuje sestava lidí, s nimiž bych rád na plnění naznačených úkolů pracoval a předložím je jako kandidáty na členy Výkonného výboru ČRP. Uvedená sestava ještě není úplná.“

 

Místopředseda Pionýra bude vybrán na VZP podle počtu získaných hlasů, kandidáti jsou zatím tři.

 

EKONOM PIONÝRA
je zodpovědný za vedení hospodářské a účetní agendy, připravuje a zpracovává podklady pro jednání týkající se hospodaření. Pokud není stanovena jiná osoba, pak také odpovídá za správu majetku Pionýra.

Kateřina Brejchová, Ing.kaca
Pražská organizace Pionýra
63. PS Sosna
Rok narození: 1969
Současná funkce: ekonom Pionýra
Kvalifikace: člen rady, HVT, KOV
Zaměření – ekonomika (kandidát na místopředsedu Pionýra)

ČLENOVÉ VÝKONNÉHO VÝBORU ČRP
Organizují život v Pionýru v různých oblastech jeho činnosti (akce, soutěže, výchovné projekty, vzdělávání…). Scházejí se pravidelně, rozhodují o běžných záležitostech, které nejsou svěřeny do působnosti jiných orgánů. Nesou společnou odpovědnost za posun v práci Pionýra jako celku.

Ludmila Kočí, Mgr.koci-ludmila
Olomoucko-zlínská KOP
PC Kroměříž
Rok narození: 1963
Současná funkce: člen VV ČRP
Kvalifikace: člen rady, garant PVC, VPS, HVT
Zaměření – garant ÚPVC


Zuzana Krausovázuza
Středočeská KOP
PS Kamýk nad Vltavou
Rok narození: 1984
Současná funkce: člen VV ČRP
Kvalifikace: člen rady, KOV
Zaměření – nemovitosti Pionýra


Vendula Nejedlá, Ing., PhD.vendy
Pražská organizace Pionýra
63. PS Sosna
Rok narození: 1987
Současná funkce: člen VV ČRP
Kvalifikace: člen rady, VDK, ZZA
Zaměření – vnější vztahy, infosystém


Martin Paličkapalicka
Moravskoslezská KOP
PS J. A. Komenského
Rok narození: 1994
Současná funkce: člen VV KRP
Kvalifikace: člen rady, KOV
Zaměření – obsah činnosti: akce a soutěže


Dušan Pěchotapechota
Jihočeská KOP
PS Jindřichův Hradec
Rok narození: 1974
Současná funkce: člen VV ČRP
Kvalifikace: člen rady, KOV, VPS
Zaměření – vzdělávání, průvodcování (kandidát na místopředsedu Pionýra)


Kateřina Součková, Mgr.souckova
KO kraje Vysočina
PS Údolí slunce, Hamry nad Sázavou
Rok narození: 1986
Současná funkce: člen ČRP a VV ČRP
Kvalifikace: člen rady, VDK, KOV
Zaměření – obsah činnosti: akce a soutěže


Jan Šašek, Ing.histor
Plzeňská KOP
PS Tuláci Klatovy
Rok narození: 1985
Současná funkce: člen KK KOP
Kvalifikace: člen rady, revizor, KI
Zaměření – řízení kvality


Darina Zdráhalová, Mgr.zdrahalova1
Olomoucko-zlínská KOP
PS Julia Fučíka Kroměříž
Rok narození: 1959
Současná funkce: místopředseda Pionýra
Kvalifikace: člen rady, KOV, revizor, VPS
Zaměření – obsah činnosti: výchovné programy (kandidát na místopředsedu Pionýra)


KONTROLNÍ KOMISE PIONÝRA
kontroluje nejen hospodaření, ale také naplňování usnesení. Její členové jsou proto přizváváni na jednání orgánů Pionýra. Jejím účelem je vnitřní kontrola a předcházení závažným problémům. Členové proto musí uvážlivě volit různé přístupy k problémům, které život organizace přináší – od prakticky metodických až po ryze právní.

Předseda KKP

Marcela Hrdličkováhrdlickova
Olomoucko-zlínská KOP
PS Obránců míru Chropyně
Rok narození: 1966
Současná funkce: předseda KKP
Kvalifikace: člen rady, hospodář, revizor,VPS, KOV


Místopředseda KKP

Karel Weilweil1
Pražská organizace Pionýra
PS Omega
Rok narození: 1948
Současná funkce: místopředseda
Kontrolní komise Pionýra
Kvalifikace: člen rady, ekonom, revizor


Členové KKP

janackovaDaniela Janáčková
Královéhradecká krajská organizace
PS Za Vodou
Rok narození: 1953
Současná funkce: člen KKP
Kvalifikace: člen rady, revizor, hospodář


marsalekMiroslav Maršálek, Ing.
KO kraje Vysočina
PS Jiřího Wolkera, Havlíčkův Brod
Rok narození: 1953
Současná funkce: člen KKP
Kvalifikace: člen rady, revizor, hospodář


milan-rakMilan Rak, Bc.
Plzeňská KOP
PS Nepomuk
Rok narození: 1988
Současná funkce: člen KK KOP
Kvalifikace: hospodář – člen KK


ROZHODČÍ KOMISE PIONÝRA
rozhoduje sporné otázky ve spolku, například odvolání proti rozhodnutí orgánů. Na žádost předsedy Pionýra vytváří pro spolek závazný výklad Stanov Pionýra. Rozhoduje spory ohledně registrace pobočných spolků a členství. Přezkoumává rozhodnutí o vyloučení členů, rozhoduje o sporných otázkách týkajících se okamžiku vzniku a zániku funkce.

Předseda RKP

Petr Sádovský, Bc.sadovsky
Pardubická KOP
PS Franka Elstnera
Rok narození: 1968
Současná funkce: člen RKP
Kvalifikace: člen rady, VPS


Místopředseda RKP

Martin Dobčák, JUDr.dobcak
Jihomoravská KOP
PS Letka
Rok narození: 1976
Současná funkce: předseda RKP
Kvalifikace: člen rady, VPS 


Členové RKP

jakub-korinek
Jakub Kořínek, Mgr.
Pražská organizace Pionýra
Rok narození: 1979
Současná funkce: Člen RKP
Kvalifikace: člen rady, HVT, VPS


Lee Louda, Ing.lee
Pražská organizace Pionýra
147. PS Galaxie
Rok narození: 1968
Současná funkce: Člen RKP
Kvalifikace: člen rady, VDK, VPS, HVT

To ale nejsou ještě všichni! Práce je dost a ještě se vedou jednání o možném doplnění kandidátů.