Předprázdninová výprava po Sázavě

Po více než dvou letech jsme se znovu vypravili na netradiční akci. Na kánoích jsme se rozhodli sjet střední úsek řeky Sázavy. V pátek 10. 6. jsme vlakem dojeli do prvního kempu naší cesty v Horce. Přivezli nám lodě, které jsme si rozdělili a nachystali na zítřejší odjezd. Postavili jsme stany a večer strávili zpíváním u ohně. Kivi si pro nás připravil několik nových písní, které jsme se pokusili naučit.

V sobotu jsme po snídani prošli krátkou instruktáží, kterou vedl Honzík, a poté jsme se poprvé spustili na vodu. Někteří seděli v lodích poprvé, takže chvíli trvalo, než všichni přišli na to, co a jak. Po krátké chvíli už však všichni pluli jako zkušení vodáci. Čekal nás úsek dlouhý asi 20 kilometrů a po cestě jsme museli překonat čtyři jezy. Pouze jeden jsme byli nuceni přenášet. Klidný „volej“ střídaly divoké peřeje a za každou zátočinou se objevovaly nové scenerie, které si pro nás příroda přichystala. Na večer jsme dopluli do Kácova. Když jsme všichni protáhli zkroucená záda a zdřevěnělé nohy, postavili jsme stany a rozdělali oheň, u kterého jsme si opekli špekáčky. Šli jsme spát brzy po setmění, abychom nastřádali zbytky sil na příští den.

V neděli už všechny přípravy proběhly velmi rychle. Naházeli jsme věci do barelů, sbalili batohy a bez jakýchkoli průtahů jsme vyrazili na další úsek naší cesty. Čekalo nás pouhých osm kilometrů do Soběšína. Sjeli jsme další dva jezy a všichni si plavbu řádně užili. Někteří háčci si dokonce vyzkoušeli pozici kormidelníka, s větším úspěchem, než by kdo vůbec čekal. V Soběšíně jsme umyli lodě, dobalili batohy a nasedli do autobusu, který nás odvezl zpět do Lužánek.

Celá výprava se povedla a věříme, že se příště potkáme v podobně velkém počtu.

Takže příště: Ahoj!

Honzík
14. TSP Zeměpisná společnost Po cestách vlasti