Předpisy a §

Právní okénko je pravidelnou součástí Mozaiky, stejně tak je běžné přenášení obecných norem do naší praxe, případně tvorba našich vlastních norem. Současné období ovšem poněkud vybočuje z běžných časů. To se projevuje i na obsahu jednání VV ČRP. Objem času věnovaný předpisům je rozsáhlejší, než je obvyklé.

Zásadním důvodem je samozřejmě práce na směrnici o hlavní činnosti, která má před sebou poslední měsíce přípravy, než bude předložena České radě Pionýra (v listopadu 2017). A je nezbytné konstatovat, že to je opravdový oříšek, snažit se vměstnat všechny podstatné věci do přijatelného rozsahu. Práce na ní se poněkud vytratila většině lidí ze zorného pole, protože příprava IX. VZP a s ní spojené změny předpisů ji zastínily. Nebyla však opuštěna ani zapomenuta – ostatně úkol z Konference o činnosti na nás „vyskakuje“ vždy při kontrole úkolů.

Ovšem například takové promítnutí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, to už není ani oříšek ale pořádný ořech. Především proto, že vstoupí v platnost sice až za rok (květen 2018), ale nyní u nás skoro nikdo neví, co všechno bude – pro nás! – znamenat. A vezmeme-li v úvahu všeobecně liknavý přístup v nakládání s osobními údaji, odpor k „nesmyslným“ diktátům z Bruselu a standardní český přistup dělat věci na poslední chvíli… jde o smrtící koktejl. Nikdo totiž nedokáže vyjádřit to podstatné: co a v jakém rozsahu se nás bude týkat. Jediné, co je jasné, že sankce za nedodržení jsou drastické.

Do toho přichází vlastně „průběžná“ tvorba předpisů o vyúčtování dotačních prostředků na odboru pro mládeže MŠMT, jejíž drobné úpravy přicházejí i během účetních období. Nebo neméně vypečené promítání zákona o odpadech do běžného života. A přidá-li se k tomu aplikace vodního zákona a s ní rozšiřování záplavových zón, které má vlastně znemožnit táboření… – to s sebou nese nezbytnost lobingu. Představitelé ČRDM v tomto směru sice odvádějí dobrou práci, ale tohle je natolik citlivá záležitost, že je nezbytné přiložit ruku k dílu, kde se dá, aby připravená a vyjednaná poslanecká novela byla úspěšná.

Toto nemá být volání žíznivého na poušti, ale spíše naznačení, že doba je dynamická a když třeba zavolám o pomoc a informování konkrétního poslance, nejde o nějakou úlitbu bohům, ale zcela přirozenou pomoc společnému dílu. Proto chci poděkovat Petře Zavadilové či Jardovi Novákovi, kteří (sobě) blízké poslance jsou schopni informovat doslova do 24 hodin. 🙂

Díky za pomoc!

Martin