Předal, převzal, nezapsal, skoro zaplakal

V základní organizaci jedné „neziskovky“ došlo k obměně vedení. Předalo se vše, co šlo, a zbýval pozemek se srubem. Odstupující vedoucí Petr i nově zvolený Tomáš srub prošli, zkontrolovali inventář, zámky, okna i okenice, zapsali stav elektroměru a vše stvrdili podpisem protokolu. Předány byly i desky s dokumentací stavby a pozemku.

Nový vedoucí hned další týden uspořádal víkendovou akci pro více než 15 dětí s vedoucími. Sobotní program s orientačním během, příprava večeře a příprava dřeva na zimu uspaly celé osazenstvo o hodně dříve, než by sami chtěli. Asi dvě hodiny po půlnoci Tomášova žízeň zabránila nejhoršímu. Když otevřel dveře spižírny, ke své hrůze spatřil chomáč plamenů obklopujících vypínač osvětlení. Ve tmě zářil jako zlověstný květ. Tomáš se rozběhl do ložnice, zařval „hoří“, z postele shodil svého kolegu, ať ihned všechny dostane před budovu a zavolá hasiče. Vypnul ještě pojistky a společně pak vzbudili všechny svěřence. Když poslední opouštěl budovu, strhl ze zdi hasicí přístroj a začal bojovat s ohněm, jehož jazyky hladově olizovaly police a ostění. Když vyprázdnil hasičák přímo do ohniska, už na místo dorazila jednotka dobrovolných hasičů, kteří dílo dokončili. Fakticky byla zničena jen spižírna a kouřem stěny i strop kuchyně a jak velitel hasičské jednotky konstatoval, měli štěstí v neštěstí – nikomu se nic nestalo a škoda byla v řádech několika tisíců korun. O věc se ovšem začala zajímat policie. Za příčinu požáru byla označena vadná elektroinstalace a policie požadovala povinnou revizní zprávu. Ta ovšem v předaných deskách, ani jinde nebyla a jak bývalý vedoucí Petr, tak Tomáš se dozvěděli, že jim hrozí trestní stíhání a povinnost k náhradě škody – stavba bez předepsané revize elektrorozvodů způsobila vážné ohrožení řady životů. Petr se zapřísahal, že revizi nechal dělat, ale dokument nebyl k nalezení. Nakonec Tomáš vše vyřešil – dospěl k závěru, že revize se musela platit – prošel účetnictví, našel fakturu od revizního technika a ten mu pak vydal kopii. Případ byl nakonec uzavřen jako náhodné selhání elektroinstalace a nápravu škod uhradila pojišťovna. Tomášovi a Petrovi však ještě dlouho bylo nedobře na duši.

Problémem, pro který jsem událost vyprávěl, nebyl vznik požáru, ale neschopnost v potřebnou chvíli prokázat, že stavba splňovala požadavky na bezpečný provoz – tedy že byla provedena i pravidelná revize elektroinstalace. Příčinou byl nesprávný postup při předání nemovitosti – předává se nejenom stavba, pozemek a součásti jako oplocení, ale i dokumentace a předepsané revizní zprávy, ale i třeba potvrzení o kontrole spalinových cest (komínů). Zanedbání pravidelných kontrol a revizí může mít fatální následky – proto při převzetí nemovitosti je třeba vědět, jaká dokumentace má být předána a poznamenána v předávacím protokolu. Pokud některá chybí, je třeba ji okamžitě zajistit, jinak se vystavujeme nejenom velkému riziku neštěstí, ale i možnému postihu (vysoké pokuty) za užívání stavby, u které není prokázána její bezpečnost a vlastně způsobilost k provozu.

Vzor předávacího protokolu k nemovitosti najdete listopadovém Tu-ňáku.

Michal Pokorný
advokát, právní zástupce Pionýra