Pracovní listy: Vyzkoušejte v říjnu

Metodické poznámky k pracovním listům.

Pracovní listy si můžete stáhnout v PDF, najdete je také v tištěné Mozaice.

Výzva na říjen

Okořeňte si oddílový život měsíčními výzvami. Schválně jestli zvládnete splnit neočekávatelné výzvy.

O výzvách obecně: Výzva je ideální prostředek pro výchovu v Pionýru. Není direktivním nařízením a cílí na vnitřní motivaci jedince. Přijímání výzev pěstuje v dětech schopnost poznat, na co stačí a kam se mohou pustit dále. Jsou přímou cestou, jak promítnout ideál Překonání do činnosti a podporovat děti v posouvání svých dosavadních schopností a limitů.

Oblast: Výzva pro oddíl/družinu

Cíl: Děti v oddíle využívají společnou komunikační platformu. Děti jsou schopné se na něčem domluvit a pak to udělat.

Věková kategorie: Nejvhodnější pro mladší (3. – 5. třída) a starší (6. – 8. třída) děti. Po náležité úpravě lze použít i pro jiné věkové kategorie.

Co s tím: Pokuste se k dětem výzvu dostat co nejvíce způsoby (osobní telefonát, e-mail, přes rodiče). Sdělte jim, že se mají samy domluvit a uskutečnit on-line schůzku (i s vámi). Možností je mnoho – Messenger, Discord, WhatsApp a podobně.  Pokud jsou děti mladší, zjistěte, jaké mají možnosti, a základní komunikační prostředek sami vyberte, a přidejte je do společné skupiny. V této skupině znovu zopakujte výzvu pomocí zprávy, a hlavně se dohodněte na čase, kdy se spojíte on-line. Pokud děti potřebují pomoc, veďte diskuzi i navrhněte komunikační nástroj pro internetové volání, třeba meet.jit.si nebo jiný bez registrace. Až se všichni sejdete, udělejte snímek obrazovky, který použijete jako doložení splnění výzvy. Nezapomeňte i on-line schůzku vést a něco na ní připravit.

Na co si dát pozor: Je třeba správně vyvážit vlastní iniciativu oproti tomu, co zvládnou samy děti (aby to pro ně bylo skutečně výzvou a nedostaly vše na podnose). Mladším či méně zkušeným je třeba poskytnout více podpory.

Další náměty: On-line se dají hrát třeba deskové hry (třeba boardgamearena.com a jiné).

Společné vybarvování

Společně si vybarvěte obrázek.

Oblast: Spolupráce

Cíl: Děti si umí rozdělit úkoly a domluvit se na společné výsledné podobě obrázku.

Věková kategorie: Nejvhodnější pro nejmladší (1. – 2. třída) a mladší (3. – 5. třída).

Počet účastníků: 2–20+

Další materiál: pastelky

Co s tím:

Rozdělte děti na skupinky po 4 až 6 dětech. Každé skupince dejte obrázek (můžete ho při kopírování zvětšit na 130 %). Úkolem dětí je obrázek společně vybarvit. Každý vybarvuje jednou barvou.

Úprava obtížnosti: Obtížnost hry je možné nastavit podle věku a zkušenosti dětí. Nejmenší je dobré provést nejprve fází domluvy na barevném řešení obrázku a rozdělení pastelek mezi ně. U starších je možné nechat vše na nich. Pokud jsou děti již zkušenější, lze aktivitu ztížit zákazem mluvení.

Na co si dát pozor: Aktivita by měla sloužit k demonstraci a tréninku spolupráce, pokud při ní nastanou větší rozpory, je vhodné aktivitu přerušit a vzniklou situaci probrat. Nikdy nenechte účastníky, aby se pohádali, aniž byste to s nimi později probrali a situaci použili k poučení.

Další náměty: Pro zkušené a starší je možné mít některé členy týmu „slepé“, či nechat při vybarvování držet vybranou pastelku celým týmem.

Vznik Československa

Před více než sto lety se rozpadla Habsburská monarchie a návazně vznikla mimo jiné i Československá republika. Kdy to bylo? Kdo byl prvním prezidentem?       

Oblast: Historie, ideál Paměť, práce s informacemi

Cíl: Děti znají základní události a osoby kolem osamostatnění Československa. Děti znají státní symboly Československa a jejich návaznost na České státní symboly

Věková kategorie: Nejvhodnější pro mladší (3. – 5. třída) a starší (6. – 8. třída) děti.

Počet účastníků: 2–20+

Další materiál: tužky, případně historické knížky nebo přístup na internet

Co s tím:

Tento list lze využít dvěma způsoby.

  1. Rozdejte dětem listy a vyprávějte jim příběh o osamostatnění Československa. (Dejte si ovšem pozor na zaujatost vašeho výkladu. Klidně na ni děti upozorněte.) Nechte je své informace ověřit na internetu nebo v knížkách.
  2. Nechte děti nalézt odpovědi na otázky z listu v historických knihách nebo na internetu. (Dejte ovšem pozor na možné nesmysly a zavádějící články. Upozorněte děti na tuto možnost a nechte je ověřit získané informace z více zdrojů.)

Na co si dát pozor: Historické události mohou být chybně vykládány či se jim vkládá účelový význam. Buďte si tohoto vědomi a pracujte s tím. Informace mohou být zavádějící, vždy ověřujte z více relevantních zdrojů.

Další náměty: Můžete místo svého povídání pozvat obecního kronikáře, nebo dětem pustit historický dokument (u kterého si předem ověřte, že odpovídá na otázky z pracovního listu).

Květina identity

Kdo jste? Jak to vnímají ostatní? Co je identita?

Oblast: Osobnostně-sociální rozvoj, seznamovací

Cíl: Děti umí pojmenovat některé prvky vlastní identity. Děti chápou identitu jako vícevrstvou paletu náležící jednomu člověku.

Věková kategorie: Nejvhodnější pro starší děti (6. – 8. třída) a kategorii 15+. Po náležité úpravě lze použít i pro jiné věkové kategorie.

Počet účastníků: 4–20+

Další materiál: Papíry, tužky a pastelky

Co s tím:

Na úvod řekněte účastníkům aktivity, že budou odpovídat na šest rychlých otázek a zdůrazněte, že každá odpověď musí být jiná. Ukažte jim šest řádků v listu květiny, tam si budou zapisovat odpovědi. Pak se jich zeptejte 6x po sobě (s krátkou prodlevou na zapsání odpovědí) „Kdo jsi?“. Mírně podpořte ty, co budou zmatení. Pak je nechte napsat jejich jméno (mohou i nakreslit portrét) do středu květiny. Kolem ní namalují okvětní plátky a do nich napíšou, kým jsou. Nemusí to být přímo věci z původních otázek, pokud vymyslí lepší. Okvětní plátky mohou udělat různě barevné, podle svého pocitu a různé velké podle důležitosti té které své části. (Ukažte jim začátek na příkladu vlastní květiny. Př.: „Jsem vedoucí“ atd.) Okvětních plátků by mělo být kolem šesti. Potom, co mají všichni své květiny hotové, sesedněte se a zaveďte řeč na:

  • Jak se vám tvořilo? Co ze své identity považujete za důležité?
  • Čeho z vaší identity si lidé všímají nejvíce? Proč to podle vás tak je?
  • Bývá vám někdy některá z částí vaší identity nepříjemná? Kdy a proč?
  • Podle čeho vy posuzujete lidi, které nově potkáváte?

Přidejte klidně nějaké vlastní otázky. Na závěr nechte účastníky diskutovat nad tím, jak nejlépe poznat nového člověka.

Na co si dát pozor: Při aktivitě by se měli účastníci aktivity cítit bezpečně, jde o osobní věci, které by nikdo neměl jakkoliv zesměšňovat nebo bagatelizovat. Žádná odpověď ani představa sama o sobě není špatná. Pokud někdo z účastníků nechce svou květinu ukázat ostatním, neměl by být nucen.