Pracovní listy: DISTANČNÍ ČINNOST

Metodické poznámky k pracovním listům.

Pracovní listy najdete v tištěné Mozaice a můžete si je také stáhnout v PDF, tentokrát po jednotlivých listech:
Distanční činnost – poznámky k aktivitám
Vyrob si draka
Pionýr se nikdy nenudí
Pionýr nepodléhá pohodlnosti

VÝZVA NA LISTOPAD

Okořeňte si oddílový život měsíčními výzvami. Schválně, jestli zvládnete splnit neočekávatelné výzvy.

O výzvách obecně: Výzva je ideální prostředek pro výchovu v Pionýru. Není direktivním nařízením a cílí na vnitřní motivaci jedince. Přijímání výzev pěstuje v dětech schopnost poznat, na co stačí a kam se mohou pustit dále. Jsou přímou cestou, jak promítnout ideál Překonání do činnosti a podporovat děti v posouvání svých dosavadních schopností a limitů.

Oblast: Výzva pro oddíl/družinu, distanční činnost.

Cíl: Děti zachovávají komunikaci napříč oddílem a jsou schopné se domluvit na společné „akci“.

Věková kategorie: Nejlepší pro mladší (3. – 5. třída) a starší (6. – 8. třída) děti (po náležité úpravě lze použít i pro jiné věkové kategorie).

Počet účastníků: 8–16 (oddíl/družina)

Další materiál: papír, tužka, komunikační kanál mezi dětmi

Co s tím: Výzvu předložte dětem v oddíle používaným komunikačním kanálem. Nechte je společně promyslet možnosti vzniku sdílené schránky. Na schránku se nejlépe hodí plastová jídelní krabička s těsněním. Jako skrýš může být použit kořen stromu, hromada listí a další (najděte si, jak se schovávají schránky na geocaching). Moderujte diskuzi, podněcujte činnost, ale hlavní aktivitu nechte na dětech. Až budete mít schránku na místě, využijte ji k posílání dopisů. Výzva bude splněna, pokud každý napíše alespoň jeden dopis, buď všem z oddílu, nebo někomu osobně. Místo nucení děti namotivujte k psaní o svém životě v tomto distančním období nebo k posílání nějakých zajímavých drobností nebo výrobků.

Na co si dát pozor: Schránka by měla být dobře schovaná, aby ji nikdo nevzal. Vhodné je na ní mít napsáno, že se jedná o hru pro děti. Myslete i na děti, které odjely na toto období na chalupu nebo k babičce. Alternativně mohou poslat dopis někomu běžnou poštou.

VYROB SI JEDNODUCHÉHO DRAKA

Vyrob si jednoduchého draka, který je hotový za pár minut, a vyraz s ním využít podzimní vítr.

Oblast: Pracovní činnost, distanční činnost.

Cíl: Děti dokáží podle pracovního postupu vyrobit jednoduchého draka.

Věková kategorie: Nejlepší pro nejmladší (1. – 2. třída) a mladší (3. – 5. třída).

Počet účastníků: pro užití samostatně

Další materiál: tužka, pravítko, sešívačka, děrovačka a provázek na pouštění

Co s tím: Draka předložte dětem jako námět na zpestření podzimní vycházky. Návod by měl být tak jasný, že s malou pomocí rodičů zvládne tvorbu každý.

Úprava obtížnosti: Pro starší děti můžete na internetu najít i obtížnější návody na složitější draky.

Na co si dát pozor: Rodiče by neměli podlehnout mylné představě, že tím, že celou věc udělají za děti, tak jim nějak pomohou. Zmiňte to v e-mailu rodičům.

KOSTKY PROTI NUDĚ

Jak zajistit náplň činnosti i dětem, které jsou od vás daleko? Jak pomoci rodičům před dětským kňouravým „Já se nudím…“? Tady je řešení.

Oblast: Distanční činnost.

Cíl: Děti nejsou pasivní a jejich zábava není pouze mobil nebo počítač.

Věková kategorie: Nejlepší pro nejmladší (1. – 2. třída) a mladší (3. – 5. třída).

Počet účastníků: pro užití samostatně

Další materiál: obyčejná šestistěnná kostka

Co s tím: List pošlete rodičům dětí s motivačním textem podobným, jako je v perexu u této aktivity. Připojte k němu popis aktivity. Dítě si dvakrát hodí kostkou, první hod mu určí čtverec a druhý řádek. Tím si vybere aktivitu.

Na co si dát pozor: Aktivita by neměla být podána jako „splň vše“, nebo dokonce být nějak odměňována. V ten okamžik by náhodné přidělení pozbylo smyslu a zábavnosti.

Další náměty: Můžete zároveň připojit prosbu o poslání fotek z plnění některých aktivit a ty pak využít k motivaci ostatních oddílových dětí a propagaci.

PIONÝR NEPODLÉHÁ POHODLNOSTI

Podpořte své děti z oddílu k zachování řádu v každodenním životě. Systém a řád je důležitý, protože umožňuje lépe využít čas a snáze se děti vrátí do běžného rytmu života, až zase přijde jeho čas.

Oblast: Distanční činnost.

Cíl: Děti si umí rozplánovat den a neztratí denní rytmus.

Věková kategorie: Mladší (3. – 5. třída), starší (6. – 8. třída) děti a náctiletí (15+).

Počet účastníků: pro užití samostatně

Další materiál: tužka

Co s tím: Pošlete týdenní plán rodičům jako nástroj pro lepší členění dne dětí a zachování řádu. Nezapomeňte napsat vhodný motivační text.

Další náměty: Podpořte používání tím, že se budete ptát na online schůzkách, jak jde dětem plnění denních a týdenních doporučených věcí a zda vždy splnily své vlastní napsané úkoly. Nechte je o tom rozprávět vzájemně. Pochvalte děti, které to zvládly dobře, ostatní nekárejte. U týdenních aktivit je nechte říci, jakým způsobem je splnily, je to dobrá inspirace pro ostatní.