Pro vedoucí: Ideál, na který nesmíme zapomínat

Během celého ročníku jste se na stránkách pro vedoucí potkávali s glosami k Ideálům Pionýra a jejich promítání do naší činnosti. V různých souvislostech se střídaly, jen na Pravdu stále jako by nevycházelo. Není to proto, že je snad méně důležitá než ostatní ideály – i když se občas můžeme setkat s názory, že pravda je vlastně přežitek, že každý má nějakou svoji (a že na ni má právo!), že stejně na pravdě nezáleží, protože kdo ví, jak „to“ je.

V Pionýru má však pojem pravda pořád hodně velkou váhu – nejen ve smyslu závaznosti daného slova, ale také v širším významu spravedlnosti a čestné hry podle pravidel. A právě proto jsme si ji schovali na konec k tématům sportu a táborů, o kterých se v tomto vydání v různých souvislostech mluví. Přece při soutěžení – ať už jde o turnaj v kuličkách nebo celotáborovou hru – nám nejde v první řadě o vítězství, ale právě schopnost čestně se poměřit s vrstevníky, umět uznat prohru a ostatně i velkoryse zvládnout vítězství.

Ve chvíli, kdy „naše“ děti pochopí, že čestně získané druhé místo je mnohem cennější než vítězství podvodem, nebo že když budou samy mluvit pravdu, můžou to mnohem spíš očekávat od svých kamarádů v oddíle (a tady jistě každého napadají další a další příklady), můžeme si říct, že asi něco děláme správně. Ideál Pravda se tak promítá do veškeré naší činnosti, od zcela konkrétních aktivit až k chvílím, kdy si s dětmi jen tak povídáme.

Jakub