Pozvání na Kamínka 2018

Ve dnech 13. – 15. dubna 2018 proběhne velká tradiční vzdělávací akce Kamínka. Vracíme se nazpět do školy v Mladé Boleslavi, ve které jsme Kamínka oživili (vzkřísili) po delší době. Bylo to v roce 2012 a od té doby již uplynulo šest let – šest ročníků Kamínek.

Smyslem Kamínek je setkání s pionýry z jiných krajů republiky, naslouchání si a objevování nových poznatků a zážitků. Načerpání inspirace do další práce s dětmi nebo diskuse nad společnými otázkami účastníky posunují dál a nabízí řešení problémů. Kamínka jsou prostorem pro mladé (začínající) lektory, i pro ty, kteří mají obrovskou zkušenost. Je to „škola“, kde se učí začínající od zkušenějších a kde se neřeší věk lektora nebo účastníka, ale zkušenosti, vědomosti a umění je předávat dál.

Kamínka 2018 opět nabídnou různorodé dílny zaměřené na pohybové aktivity, rukodělné činnosti, bude nabídnuta dílna první pomoci. Diskutovat se bude o táborech pro rodiče s dětmi, příměstských táborech nebo o Směrnici o hlavní činnosti Pionýra. Na akci budou zváni i lektoři jednotlivých PVC, aby se vzájemně poznali a obohatili o své zkušenosti z lektorské činnosti.

Organizátoři Kamínek se budou snažit připravit zajímavou akci, která poskytne impuls, motivaci dobrovolníkům do další pionýrské činnosti. Budou se snažit, aby nabídka byla bohatá a mohl si vybrat každý.

V nejbližší době se k vám dostanou letáčky, ze kterých lehce vyčtete zaměření Kamínek 2018. Velmi pečlivě sledujte web Kamínek a hlavně Přihlašovnu, kde máte možnost se přihlásit. V období vánočních prázdnin bude postupně zveřejněná nabídka dílen, aktivit a seminářů.

Ani v tomto ročníku Kamínek nezapomeneme na malé děti účastníků akce. Opět bude v provozu pionýrská kamínková školička pro děti od 4 – do 10 let.

Jsem přesvědčena, že Kamínka 2018 přinesou úžasné zážitky, pohodu, pocit pospolitosti a sounáležitosti tak, jak to cítíme na této akci vždycky. Záleží jen na nás, jakou náladu a pohodu si na Kamínkách uděláme. Tohle nedokáže naplánovat žádný organizační tým, tohle musíme udělat jen my všichni dohromady!

Neváhejte a přihlaste se na Přihlašovně.

za tým organizátorů, Lída Kočí