Pozor na olympijskou symboliku

Pro akce s prvky sportu a soutěžení se často nabízí využití slova olympiáda, nebo dokonce i grafických symbolů, jako jsou olympijské kruhy. Jenže pozor! Jde o ochranné známky, pro jejichž použití platí velmi přísná pravidla. Jistě není problém, když například s dětmi na táboře cestujete časem a v antickém Řecku navštívíte olympijské hry (jako se o tom můžete dočíst na stránce 15). Ale jakmile jde o aktivitu prezentovanou veřejnosti, která má například slovo olympiáda v názvu, už se dostáváme do střetu s omezujícími pravidly. V případě ryze neziskových projektů je využití možné, ale jen s písemným souhlasem olympijského výboru. Podrobnější informace (ze kterých tu citujeme) se dočtete například na webu www.olympic.cz.

Co přesně znamená „olympijská symbolika“ a jak je chráněna?
Olympijská symbolika zahrnuje (i) olympijský symbol, (ii) olympijskou vlajku, (iii) olympijské heslo, (iv) olympijský oheň, (v) olympijskou pochodeň, (vi) olympijskou hymnu, (vii) olympijské emblémy, (viii) výrazy „olympijský“ a „olympiáda“.
Olympijská symbolika je v ČR chráněna zákonem č. 60/2000 Sb. Ochraně podléhají i užití implicitních zmínek se zřetelným odkazem na olympijskou symboliku.
Olympijské emblémy a loga obsahující olympijskou symboliku jsou rovněž registrovanými ochranným známkami, ať už s platností národní či mezinárodní, přičemž jejich majitelem je buď Český olympijský výbor (ČOV) nebo Mezinárodní olympijský výbor (MOV).

Komu patří olympijská symbolika?
Výhradním nositelem práv k olympijskému symbolu (tj. olympijským kruhům), vlajce, heslu a hymně je MOV. Použití olympijského symbolu, vlajky, ohně, hesla a hymny k jakýmkoliv reklamním, obchodním i výdělečným účelům je vyhrazeno pouze MOV.
Olympijský symbol, vlajka, heslo, hymna, poznávací znaky (včetně výrazů „olympijské hry“ a „hry olympiády“), označení, emblémy, plamen a pochodně se označují jako „olympijské vlastnictví“. Veškerá práva k olympijskému vlastnictví, jakož i práva k jeho využívání, náleží výhradně MOV, včetně využití pro jakékoli ziskové, komerční nebo reklamní účely.

Jak je to s „houbařskými olympiádami“, „matematickými olympiádami“ atp.?
Pokud se jedná o ryze nevýdělečný projekt, kde není prezentován žádný komerční partner, je možné svolení k užití symbolik udělit. Je však o něj třeba zažádat a obdržet ho v písemné formě před realizací projektu od ČOV nebo ČO. Jinak se jedná o neoprávněné užívání olympijské symboliky.