Pozor na chyby aneb bacha na § 212 trestního zákoníku

Jsme rovnýma nohama v období, kdy pionýrské skupiny připravují vyúčtování nejrůznějších dotačních titulů. Na místě je proto PPU: přátelské právní upozornění – DÁVEJME SI POZOR, neboli buďme dbalí. Několik pionýrských skupin už na nepozornost doplatilo!

Obecní, krajské či finanční úřady se nezřídka soustředí na kontrolu podkladů, kterými subjekty (v našem případě pionýrské skupiny) dokládají vyúčtování dotací.

Okřídleným už se dnes stává vyprávění o úředníku jednoho magistrátu, jenž prstem píchl do seznamu akcí a zjistil, že jedna údajně proběhla v kempu, který zná. Zvedl telefon a předložený doklad si ověřil…

Jiný příklad – úředníci provádějí namátkové kontroly účastníků akcí (zdali jsou členy spolku) a při zjištění chyby ověří pravdivost uvedených údajů všech doložených účastníků. A již se stalo, že zjistili pochybení…

Varovně zdvižený prst!

Opravdu nemusí jít o úmysl (tj. lehce přifouknout počet účastníků či přidat akci, která sice proběhla, ale v trošku jiné podobě), ale klidně o obyčejné nedorozumění, abychom „narazili“ na to, že úředníci „objevili“ zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti ní. V trestním zákoníku pak jde o – v titulku uvedený – § 212: hovořící o dotačním podvodu. A dlužno podotknout, že jde o čistě jejich uvážení, jak výše uvedené příklady posoudí. Policii ČR předané podněty vypovídají o tom, že mohou zostřit posuzování takovýchto chyb a měřítko toho, co už je označováno za podvod. Následuje zahájení trestního řízení nejen proti konkrétní osobě, ale i proti subjektu, v našem případě proti pobočnému spolku = PS. Důsledky mohou být různé, dojde-li věc k soudu, může dojít až k úřednímu zrušení pobočného spolku.

Nač dát pozor?!

Dotační podmínky například mohou obsahovat ustanovení, že účastník, na kterého je požadována dotace: „… musí být v organizaci registrován od 1. 1. daného roku, musí mít trvalé bydliště na katastru obce (území kraje) a musí se pravidelně účastnit činnosti dané organizace a platit členské příspěvky.“ Není-li splněna byť jen jedna z uvedených podmínek, nelze na účastníka dotaci čerpat. Následně nejeden úřad skutečně kontroluje zapojení vykázaných účastníků do činnosti spolku-organizace.

Spolehne-li se například vedoucí pionýrské skupiny, který administruje vyúčtování dotací, na údaje vedoucího oddílu, notabene uvedené v RISPu, může se potom nejen on, ale i celá pionýrská skupina velmi divit, když se z kontroly úřadu dozví, že jeden či dva rodiče se k členství svého dítěte nehlásí. Někdy se to může rychle vysvětlit tím, že se ptají otce, ale dítě je svěřeno do péče matky, takže otec nemá úplný přehled o veškerých aktivitách dítěte (i to se již stalo!). Což je ovšem ta lepší varianta.

Možný důsledek – nemusí to být happyend

Záleží totiž pouze na příslušném úředníkovi, zda to posoudí pouze jako chybu nebo jako podvod. A už jsme získali i zkušenost, že úřad neváhá a předá podnět policii, která snadno prokáže, zda se přečin stal. (Jde-li o pochybení u jednoho či dvou dětí, jde o částky v řádech desítek tisíců korun.) Nicméně trestní oznámení je na světě a malér – obvinění konkrétní osoby i celé právnické osoby z dotačního podvodu – rovněž.

Proto je opravdu zcela na místě pravidlo: Dvakrát měř a jednou řež! Protože vzít zpět z doloženého vyúčtování doklad, který se ukáže být jako pochybný, lze jen velmi obtížně.

Martin