Povídání s kamarády z Finska

Mezinárodní činnost s sebou vždy nese poznávání nových lidí a neznámých organizací, ale také setkávání se „starými známými“. Do té druhé skupiny patří z pohledu Pionýra určitě Pinskut – finská organizace, se kterou čile spolupracují především pionýři z Olomoucko-zlínské KOP. Jak vypadá rozjezd po prázdninách u nich? Jaká je spolupráce mezi spolky ve Finsku? Či jak tamní veřejnost vůbec přijímá dobrovolnou výchovnou práci s dětmi? Na to jsme se ptali mezinárodní tajemnice Emmi Alho a šéfky kanceláře Anni Hakolampi.

Emmi Alho

Můžete čtenářům pro začátek Pinskut stručně představit? Působíte po celém Finsku? Jaké aktivity nabízíte?
Činnost organizačních článků Pinskut se velmi liší v závislosti na tom, ve které části Finska působí. V některých částech země Pinskut aktivně pořádá tábory, akce a školení, zatímco jinde je činnosti málo. Pinskut je známá a uznávaná organizace zejména v západním Finsku. Mnoho dětí se tu účastní našich aktivit – stejně jako dříve jejich rodiče.
Některá města ve Finsku zveřejňují informace o našich aktivitách, což pomáhá přitáhnout nové děti. Akce Pinskutu jsou poměrně cenově dostupné, a tak jsou příležitostí zejména pro rodiny s nízkými příjmy, ale i děti, mládež a dospělé, kteří jsou klienty sociálních služeb.

Anni Hakolampi

Jaké jsou vztahy mezi organizacemi dětí a mládeže ve Finsku? Jde spíš o „konkurenční boj“, nebo spolupracují?
Ve Finsku existuje několik různých mládežnických organizací. Částečně se svými aktivitami podporují, částečně si i konkurují. Obecně řečeno organizace často dobře spolupracují, i když jsou jejich hodnoty odlišné.
Mládežnické spolky ve Finsku mají vlastní zastřešující organizaci Allianssi. Mnohé z finských dětských a mládežnických organizací jsou členy Ústřední unie péče o děti. Prostřednictvím těchto ústředních nebo zastřešujících organizací mohou ovlivnit věci, které jsou důležité pro všechny členské organizace – například psaním veřejných prohlášení, organizováním kampaní a nabízením vzdělávání. Organizace dětí a mládeže spolupracují také spontánně. Například Pinskut spolu se sítí tvořenou dětskými organizacemi vedl projekty zaměřené na zapojení a inkluzi dětí.
Během posledních let organizovaly dětské spolky kampaň nazvanou Dětský týden, jejímž cílem bylo zvyšovat povědomí o právech dětí a prosazovat je ve Finsku. Usilovaly také o záruku dostupnosti volnočasových aktivit pro děti a právo uprchlických dětí být s rodinami (podporovaly právní předpisy týkající se sloučení rodiny).

„Toivotamme teille hyvää Pioneerivuoden alkua!“

„Přejeme vám povedený start pionýrského roku!“

Má v povědomí veřejnosti ve Finsku dlouhodobá činnost v oddílech velkou váhu? Ve srovnání např. s krátkodobými komerčními aktivitami?
Ve Finsku veřejný sektor (tedy města, obce a školy) nabízí dětem cenově dostupné volnočasové aktivity. Větší města a obce mají širokou nabídku aktivit včetně letních táborů, zatímco menší obce tolik příležitostí nenabízejí. Některé školy mají pro děti v 1. a 2. ročníku odpolední kluby, kde mohou trávit čas po škole a čekat, až je rodiče vyzvednou. Potíž je, že pro ostatní děti taková činnost chybí. Nová vláda ve Finsku slíbila, že v tomto systému provede změnu, kterou vyhlížíme s velkým zájmem. Farnosti, sportovní kluby, různé organizace a komunitní vysoké školy také nabízejí aktivity za rozumnou cenu.
Dále ve Finsku existuje rozsáhlá skupina organizací, které nabízejí mnoho druhů volnočasových aktivit pro lidi v různém věku. V této oblasti působí i stále více firem, což vede i ke zvyšování nároků na aktivity. Tento trend vedl k tomu, že lidé začali od nabídky dobrovolných spolků očekávat profesionální úroveň, což s sebou nese zvyšování nákladů na aktivity zejména ve větších městech.
O zaměření na výkon, nárůstu konkurenčního soupeření a nákladů na volnočasové aktivity se teď ve Finsku hodně mluví. Pro mnoho rodičů je také náročné rozvážet děti po několika různých aktivitách během pracovních dní a pak se ještě účastnit souvisejících akcí a soutěží o víkendech. Alternativou (byť občas opomíjenou) je právě tradičnější činnost, jakou nabízí Pinskut i různé jiné oddíly a spolky, která není tolik zaměřená na výkon a soutěživost.

Další dvě otázky na téma startu aktivit po prázdninách najdete i s odpověďmi v části pro vedoucí.

Pinskut
Finská celostátní organizace dětí a mládeže.
Nástupce Pionýrské organizace založené v roce 1945.
Dnes je bez vazeb na politické či náboženské ideologie. 
Počet členů: cca 2300 (zapojuje však i mnoho nečlenů)

ptal se Jakub