POMOC aneb kompetence a Ideály Pionýra

Náš seriál(ek) má mj. přinést i POMOC zamýšlet se nad tím, CO a PROČ s dětmi děláme.

Dnes znovu na téma jak provázat Ideál Pionýra POMOC s rozvojem kompetencí dětí. – Jak jsem posledně slíbil: ovšem nyní z jiného úhlu.

Pomoc – jiný pohled

Každý už zažil situaci, kdy ho trápil nějaký problém, cítil se osamocený a potřeboval radu a POMOC. A to třeba ve svém bezprostředním okolí, ale i daleko – v jiných zemích. Může se proto snažit přispět i drobnou pomocí. Nemusíme vždy chápat všechny příčiny, vazby a důsledky dění kolem nás, ale můžeme přijmout za svoji myšlenku, že i malá pomoc – dobrý skutek – má význam a lze ho přizpůsobit věku i rozvíjet:

  • Dokážu vyslechnout kamaráda či kamarádku, když je v nesnázích, a pomoci.
  • Projevím účast kamarádovi/kamarádce, které/mu se v týmové hře něco nevede. Snažím se najít příčiny a podpořím ho/ji ve snaze je odstranit.
  • Má-li někdo problémy, neposmívám se, ale pomohu.
  • Doma i v klubovně pomáhám s (domácími, úklidovými) pracemi.
  • Společně se zamyslíme nad změnami ve světě i u nás – porovnáme postavení dětí ve společnosti nyní a před sto lety, u nás i jinde ve světě. Rozdíly zkusíme znázornit – scénkou, kresbou…
  • Vyrobím sám/sama nebo s kamarády dárek či přání důchodcům, potřebným či jiným dětem.
  • S oddílem se zúčastním nějaké obecně respektované akce na podporu jiných.

Jakýkoli náš čin se někde projeví – což máme na paměti a chováme se podle toho. Je to doklad, že se snažíme chápat svět, vazby v něm a průběžně, s ohledem na svůj věk a zkušenosti, hledáme své místo.

Martin

p.s.

Leckomu se tenhle výklad k ideálu POMOC může jevit s přesahem do ideálu PŘÁTELSTVÍ, což jenom podtrhnu. Opakovaně jsem říkal, že naše ideály mají velkou provázanost… – a tohle je jeden z mnoha příkladů.