Po dobrém, nebo po zlém?

Název článku jsem si vypůjčil od velké osobnosti naší psychologie Zdeňka Matějčka úmyslně. Byl jsem nedávno na semináři o výchově… a řeč přišla – pochopitelně od poznámky, jaké je to Norsko divná země – i na tresty ve výchově, v širší souvislosti o smyslu pochval a trestů.

Je trest špatná výchovná metoda?
Módní reformátoři pedagogiky dnes paušálně trest zavrhli a nahradili pozitivní motivací. Co vy na to? Jistě, výchova založená na odměnách – má lepší výsledky než ta založená na trestech. Navíc dítě si s sebou nenese žádná traumata a pravděpodobně ani stresovou poruchu. Ale nezevšední odměny časem? A nebude růst jejich „spotřeba“?

Mám totiž obavu, že ze strachu po „korektnosti výchovy“ jsme zapomněli rozeznávat míru… Bezpochyby, umění trestat (přiměřeně) nás nikdo nenaučil, ale umění chválit ano?

Ne, že by na vzpomínaném semináři zmínka o odměnách a trestech přinesla vřavu, ale napětí jistě stouplo.

Odměna a trest jsou dvě strany téže mince
Vášeň u přítomných „pozitivistů“ vzplála jako vyschlá sláma! Kterak si autorka tohoto výroku dovolila na cosi takového jen pomyslet! Ta jen pokrčila rameny. Tsunami kritiky se už ovšem rozeběhla. Překvapilo mne, že nešlo o generační záležitost – ba trošku jakoby ti starší účastníci chtěli zastřít své špatné svědomí, že když jsme studovali, přiměřený trest se bral jako normální věc… Pak jsem do toho úmyslně provokativně vnesl drsnou tezi, že „spravedlnost ve výchově se nedá dosáhnout“ a už jsem byl v ohni palby i já.

Nakonec ovšem remíza
Zvláštní mi na tom přišlo, jak se mnozí účastníci oháněli právě osobností prof. Matějčka, ale když přišla řeč na jeho konkrétní názory – podsouvali svoje a pan profesor sloužil jen jako kouřová clona. Protože – mimo jiné – právě on tvrdil, že (přiměřený a pochopený) trest je součástí výchovy. Blok debaty o trestu a pochvale nakonec skončil remízou. S hrůzou jsem si však uvědomil, jak snadno lze sklouznout ke zjednodušeným závěrům.

A když už jsem jeho slovy začal, také jimi skončím. Co vím, své krédo vzpomínaný psycholog shrnul do slov: „Rozumět znamená pomáhat.“ Jsou zatraceně aktuální!

Martin