Piškvorky na živo

Kolečka a křížky, řádky vodorovně, svisle nebo šikmo, tak se hrají standardní piškvorky, což takhle nehrát na papíře?

Materiál: Papírová lepicí páska dovnitř, značící sprej na ven, dva kusy látky, každá v jiné barvě – např. červená a zelená.

Cíl hry: Propojit ve své barvě tři značky ve vodorovné, svislé nebo šikmé čáře, jedna čára je za jeden bod, vyhrává tým, který bodů získá více.

Příprava hry: Pomocí lepicí pásky připravíme hrací plochu – mřížku 3×3 políčka (pokud se hra hraje venku, je vhodný barevný značící sprej). Ve vzdálenosti např. deset metrů připravíme např. pomocí pásky nebo spreje startovní čáru. Mřížka je na druhém konci umístěna uprostřed. Z kusů látky nastřiháme/natrháme tři zhruba stejně velké kusy.

Průběh hry: Děti se rozdělí na dvě skupiny (nebo do stanovených oddílů), každé je přidělena jedna barva. Děti se připraví za startovní čáru do zástupu (pořadí musí nadále dodržovat). První tři z každého týmu, dostanou do ruky kus látky ve své barvě.

Po odstartování vybíhá první v řadě z obou týmů a umisťuje do mřížky svou barvu tak, aby nepřesahovala do žádného ze sousedních polí ani mimo mřížku – pak by bylo umístění neplatné (do mřížky nesmí vstoupit, tedy pokud chtějí barevnou značku umístit dozadu, mohou mřížku oběhnout). Po odložení značky ji už nesmí přesunout, tedy rozmýšlet se mohou cestou k mřížce. Po umístění značky se vrací zpět za startovní čáru. Pokud je běžec za čárou, vybíhá další v pořadí, který postupuje stejně.

Změna nastává až u čtvrtého v řadě (pokud do té doby někdo nepropojil tři značky v řadě). Ten vybíhá bez značky, protože všechny tři jsou již v mřížce. Jeho úkol je přemístit jednu z dříve umístěných značek v jeho barvě do jiné, ideálně výhodnější pozice.

Takto hra probíhá, dokud některý tým nepropojí řadu. V případě, že vyběhli již všichni hráči, v pevném pořadí běží znovu. Ideálně se hned po doběhnutí řadí na konec řady.

Poté začíná další kolo od začátku, ovšem první vybíhá hráč, který byl na řadě po konci předchozího kola.

Za každé kolo počítáme bod, hrajeme buď do určitého počtu bodů, nebo dokud to děti baví. 🙂

Je dobré mít dva rozhodčí, jednoho u startovní čáry (hlídá pořadí běžců, vybíhání atd.) a druhého u mřížky (hlídá umisťování, přesuny, počítá body).

Hra je vhodná pro všechny věkové kategorie i pro smíšené oddíly. Ideální počet je cca šest hráčů pro jedno družstvo.