Pionýrských 72 hodin

Dobrovolnický projekt 72 hodin pořádá v ČR Česká rada dětí a mládeže už šest let. Letos proběhl od 12. do 15. října a jako každý rok bylo jeho smyslem pomáhat – přírodě, místu, kde žijeme, lidem kolem sebe… U toho pionýři nemohli chybět, zapojili se se 14 dílčími projekty. Uklízeli v přírodě, zvelebovali okolí svých kluboven, sbírali plyšové hračky pro děti anebo také uspořádali kulturní akci s volným vstupem pro veřejnost – Folkový guláš v Olomouci (o tom ale více na dvoustraně věnované Sedmikvítku).
Jak takové zapojení do 72 hodin může vypadat, vám ukáže jedna obsáhlá a několik kratších zpráv od pionýrských dobrovolníků.

Poletušky zasahují při záchraně hřiště u nádraží

Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. Dále také navázat partnerství s místními radnicemi a podnikateli v obcích.
Samotné akci předcházelo jednání s majitelem hřiště u nádraží – městem Velká Bystřice. Starosta obce Ing. Marek Pazdera dal projektu zelenou a další jednání již probíhalo s vedoucím Odboru výstavby, územního plánování a technických služeb Ing. Filipem Štembírkem společně s firmou, která zajišťuje obnovu hřišť v našem městě, „Hřiště v cajku“ v čele s Mgr. Davidem Martiníkem. Kromě finanční podpory jsme měli tedy k dispozici i technický dozor našich představ úpravy hřiště. Náš návrh se líbil všem zúčastněným stranám, a tak nás čekala další etapa oprav.
Naší hlavní činností měla být oprava hřiště na volejbal a případně očištění dalšího asfaltového navazujícího hřiště. Mezi přípravné práce patřila obnova sítí do branek na fotbal, odstranění nepoužívaného sportovního vybavení, rekonstrukce košů na streetball, přemístění a obnova ochranných sítí kolem hřiště. Firma společně s městem obnovila, ještě těsně před naší akcí, nátěr herních prvků pro nejmenší. Naše město nám nejen finančně přispělo, ale také zapůjčilo várnice na čaj a u technických služeb zajistilo odvoz zeminy z čištění hřišť a půjčení elektrocentrály. Lidé, kteří sledovali pravidelně pohyb na hřišti, po několika letech nečinnosti v těchto místech, byli velice potěšení a měli obavy, že na pionýry už mnoho práce nezůstane.
Několik týdnů dopředu se tedy muselo nachystat vše na možnou obnovu hřiště, které původně sloužilo na volejbal, přehazovanou, nohejbal či tenis. Držáky sítí byly zarostlé do země a zrezivělé, kladky na napínání rozkradené. Pár dnů před akcí se tedy zdálo, že se spíš hřiště rozebírá, a to za pomocí kladiv a brusek. Bylo to ale jen měření, příprava, nákup speciálních barev na asfalt, shánění sponzorů spojovacího materiálu, barev na železo, ale také chystání stravování pro očekávané dobrovolníky. Podařilo se i jednání s Českými drahami, které nabídly možnost použít jejich WC, využít staré pražce, a také mimořádné rozsvícení drážních světel, které jsou v těsné blízkosti hřišť. Další podporu nám dala Česká rada dětí a mládeže, a to pracovní rukavice, odpadové pytle a oblíbené odměny pro děti: tetovačky a náramky s logem akce. Od organizátora akce jsme si objednali krásná trička pro děti i dospělé určené speciálně na tuto dobrovolnou brigádu.
Dalšími sponzory byli samotní rodiče našich členů a členů SDH Velká Bystřice a mezi sponzorské dary patřily např. špekáčky, kelímky, desky na lajnování, dřevo na oheň, zapůjčení nářadí, kotle na guláš, stoly, vozík za auto. Všem sponzorům ještě jednou moc děkujeme a věříme, že nelitují podpory podobných projektů.
Samotná akce začala v 9.00 14. 10. 2017 a během chvíle se sešlo 30 dětí a dospělých nejen z oddílu Poletušky. Po úvodním slově vedoucího oddílu byly rozděleny pracovní skupiny (lajnovací, malovací, čistící a žurnalistická), rozdala se objednaná trička akce a pracovalo se ostrým tempem až do 17. hodiny. Kromě moderní muziky od náctiletých účastníků nás také občerstvil kolektiv zajišťující stravování. Ve várnici nám maminka Šárka uvařila čaj a pro všechny brigádníky uvařil kamarád Petr se svojí ženou vynikající „buřtguláš“. Kromě celkové obnovy hřiště na nohejbal bylo také očištěno velké hřiště, na kterém bychom chtěli v příštím roce uskutečnit další akci 72 hodin a vytvořit hřiště dopravní pro využití naší školou a školkou. Děti s rodiči natíraly sloupky na síť a ozdobily je podle své fantazie, nalajnovaly nové hřiště, očistily obě hřiště od nánosu hlíny, založily tábořiště a natřely starý betonový pingpongový stůl.
Třicet dobrovolníků odpracovalo 240 brigádnických hodin bez jediného zranění dětí, zvířat či rodičů. Podařilo se nám společnými silami vrátit hřišti jeho původní účel a o bezvadnou atmosféru se postarali samotní účastníci. Nakonec jsme uspořádali i plánované večerní opékání buřtů na nově vzniklém ohništi s posezením. K úplné spokojenosti nám chybělo jen pár tónů s kytarou. I když nás síly pomalu opouštěly, domluvili jsme se, že následující den dáme první historický turnaj nohejbalu na novém hřišti.
Dobrá věc se podařila a děkuji všem vedoucím, instruktorům, kamarádům, příznivcům, rádcům, dětem, rodičům a sponzorům za podporu našeho pionýrského eko-turistického oddílu Poletušky Velká Bystřice a těším se na další spolupráci, určitě si podobnou akci zopakujeme.

Petr Xˇandy Dvořák, oddíl Poletušky, PS Plejády Šternberk


Holešovské děti uklízely Smetanky

V letošním roce jsme se opět zapojili do dobrovolnické akce 72 hodin. Náš projekt jsme zaměřili na úklid nejbližšího okolí klubovny, ve které děti tráví spoustu volného času. Úklidu Smetanových sadů se zúčastnilo celkem 12 dětí a dospělých, členů PS Dr. M. Očadlíka Holešov a také návštěvníků volnočasové klubovny. Brigáda se konala 12. října a děti při ní vyhrabaly listí, zametly chodníky. Práce je moc bavila a měly radost z toho, že se mohly zapojit do tohoto zajímavého projektu.

Jarmila Vaclachová, PS Dr. M. Očadlíka


Péče o hrádecká památná místa

Pionýrská skupina Hrádek se přihlásila již třetím rokem do celostátní dobrovolnické akce „72 hodin pro druhé“. Projekt byl zpracován na téma pamětní místa, stromy a pomníky v Hrádku. Byl rozdělený na dvě části a byl podporovaný městem.
V úterý 10. 10. se sešli vedoucí a děti s pamětníkem panem Milošem Chráskou, který jim povídal o historii jejich bydliště. Ve čtvrtek 12. 10. proběhla úprava a úklid míst, o kterých si děti v úterý povídaly.

Vlasta Vasková, PS Hrádek

 

Co všechno se dá najít v lesoparku Hluchov?

Již pět let se snažíme v rámci projektu 72 Hodin čistit lesopark Hluchov, ve kterém se nachází naše základna. V dřívějších ročních jsme se zaměřili na vystříhávání náletových křovin, v tom letošním jsme se věnovali pouze úklidu odpadků. Tušila jsem, že jich najdeme hodně, ale že tolik, tak to jsem nečekala. Těší mě, že to děti bavilo a vždy když našly něco, co do lesa skutečně nepatří, podivovaly se nad tím. Například se ptaly, jak se mohla do lesa dostat záchodová mísa…

Bc. Lenka Kadlecová, PS Mladý Vodák