Pionýrských 72 hodin aneb pomáhám, protože chci

Stejně jako v předchozích letech se Pionýr zapojil do mezinárodního dobrovolnického projektu 72 hodin, který v ČR zaštiťuje Česká rada dětí a mládeže. Tentokrát probíhal ve dnech 13. až 16. října a počet zapojených pionýrských aktivit zase stoupl. Šlo o 18 dílčích projektů, za kterými stojí 15 pionýrských skupin a 2 krajské organizace Pionýra.
Do 72 hodin lez zapojit opravdu leccos, stačí, aby aktivita pomáhala přírodě, potřebným lidem, nebo vylepšovala život v okolí. Pionýři letos přispěli pomocí při chovatelské výstavě, sběrem plastových víček, úklidem obcí a okolí kluboven, čištěním přírody, pohádkovou vycházkou pro děti ze speciální školky, péčí o pomníčky, výzdobou obce, sázením stromů, a protože do 72 hodin patří i kulturní akce pro lidi v okolí, bylo součástí projektu i jedno oblastní kolo Pionýrského Sedmikvítku.
Pro ilustraci jsou tu pro vás zprávy ze čtyř pionýrských aktivit.

PIONÝŘÍ V HOLEŠOBĚ POMÁHALI, PROTOŽE CHTĚLI
PS Dr. Mirko Očadlíka Holešov se již popáté zapojila do zajímavého celostátního projektu 72 hodin – Pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ! Heslo letošního ročníku bylo „Pomáhám, protože chci“. Pod tímto heslem členové naší PS pomáhali hotelu Na Trojáku a také obyvatelům Trojáku se sběrem jablek a provedli úklid a vyčištění okolí rozhledny Maruška a také vyčištění trasy od zastávky na Trojáku ke sjezdovce B. Do projektu se zapojilo celkem 15 členů, z toho 11 dětí. Všichni si zaslouží velkou pochvalu a poděkování.

Jarmila Vaclachová


PRACOVNÍ PIONÝRSKÉ ODPOLEDNE V HRÁDKU
Ve čtvrtek 13. 10. 2016 se zástupci oddílů Mraveniště, Mimoni a Dráčata se svými vedoucími zapojili do celorepublikové akce 72 hodin. Vytvořili projekt Paměť (podle jednoho ze sedmi pionýrských ideálů). Seznámili se s historií památníčků ve městě. Upravili, co bylo třeba, postarali se o jejich výzdobu i úklid v okolí. Přestože bylo pravé podzimní počasí, všichni pracovali s chutí a se zaujetím. V závěru byly 37 účastníkům rozdány sladké odměny, samolepky a náramky s logem této akce.
Tohoto projektu se naše pionýrská skupina zúčastnila druhý rok.

Vlasta Vasková


ZASE O KOUSEK ČISTŠÍ HLUCHOV
Naše Pionýrská skupina Mladý vodák se do projektu 72 hodin zapojila již počtvrté v řadě. Naším cílem je zvelebování lesoparku Hluchov, který máme okolo naší klubovny. Pravidelně si vybereme část lesoparku, kterou v prvé řadě zbavíme odpadků a všeho, co do přírody nepatří – letos jsme jako exemplář nalezli skoro celé jízdní kolo. Pak následoval prořez nezdravých stromů a náletových křovin. Jsem ráda, že se nás každý rok do akce zapojuje více… letos nás bylo skoro 70. 

Lenka Kadlecová


FOLKOVÝ GULÁŠ 2016
V sobotu 15. října proběhlo v Olomouci první z letošních dvanácti vyhlášených oblastních kol Pionýrského Sedmikvítku v oboru Dětská Porta a Melodie. Již tradičně se účastníci Folkového guláše, který je pořádán jako memoriál Pavla Maršálka, sešli v U-klubu. K pořádání vedle Pionýra přispěla i Pilana Zborovice, pan Kvapil a skupina A.M. Úlet, která hrála mladým hudebníkům bez nároku na odměnu. O nazvučení akce se po celý den velmi ochotně staral pan Petřík.
Porota ve složení Pavel Aligátor Nenkovský (předseda), Hana Vogelová a Jiří Dihel velmi pozorně poslouchala a hodnotila. A v letošním roce se bylo skutečně na co dívat! V hledišti zasedli kamarádi i rodinní příslušníci soutěžících. Potěšilo nás, že si cestu do klubu našli i někteří obyvatelé Olomouce. V soutěži Dětské Porty jsme mohli sledovat vystoupení dvaadvaceti hudebníků. Doporučení k postupu do republikového finále, které se uskuteční v červnu v Ostravě, bylo porotou v letošním roce uděleno těmto soutěžícím.
V kategoriích sólistů a duet: JA – Adéla Gronichová, JC – Addams Sisters a Eliška Holzmannová, JP – Julie Petříková a Leona Vachutková.
V kategorii skupin: SA – skupina Září, SB – skupina Vodníci
V kategorii oddílů: T – pionýrský oddíl Mláďata
Autorskou Portu si odneslo duo Addams Sisters za píseň Sukně z listí. Na druhém místě se umístila píseň Hvězda (autorka Kristýna Rozsívalová), třetí místo získala píseň Strašidlo (autoři Addams Sisters).
Cenu pro absolutního vítěze (obraz věnovaný J. Holým) získala v letošním roce Julie Petříková.
V soutěži Melodie se na pódiu vystřídalo celkem 15 soutěžících. Doporučení k postupu do republikového finále, které se bude konat v lednu v Českých Budějovicích, slyšeli od poroty tito soutěžící.
V pěveckých kategoriích: ZA – Pavla Jakšová a Adéla Gronichová, ZB – Eliška Holzmannová, ZP – Nela Gronichová.
Ve hře na nástroj: kategorie IA – Jan Kolář, Radomír Kolář a Veronika Bolfová.
Všem účastníkům patří poděkování, postupujícím přejeme mnoho úspěchů v republikových finále obou soutěží. Letošní Folkový guláš je již minulostí, jestli budete chtít také pobýt ve společnosti výborných mladých hudebníků, tak zase za rok v U-klubu v Olomouci na viděnou.

Lenka Sakařová


JAK PIONÝŘI POMÁHALI
PS Za Vodou – pomoc na dvoudenní chovatelské výstavě
PS Zborovice – sběr a třídění víček + úklid okolí klubovny
Olomoucko-zlínská KOP – Folkový guláš, memoriál Pavla Maršálka
PS Dr. M. Očadlíka – úklid lesa a okolí sjezdovky na Trojáku
PS Mladost – Čistota půl zdraví
PS Vysočina Svitavy – pohádková procházka pro děti ze speciální MŠ
PS Hrádek – úklid a výzdoba pomníků
PS Čápata Bruntál – úklid a úprava prostor SVČ
PS Nepomuk – úklid lesa, čištění a opravy studánek
PS Mladý Vodák – péče o lesopark Hluchov
32. PTO Severka – úklid naučné stezky v Bohunicích
PS Údolí Slunce – sázení ovocných stromů
PS Kájov – sázení ovocných stromů
PS Poutníci Libochovice – výzdoba města pomocí strašidelných sklenic
Jihočeská KOP – úklid veřejných prostranství
PS Přátelství Staříč – úklid centra obce
oddíl Draci Zahájí – úklid lesa