Pionýrský Sedmikvítek – Výtvarné aktivity

V novém ročníku Mozaiky se čtenářům postupně bude představovat Pionýrský Sedmikvítek, soutěžní přehlídky, kterým se v posledních letech daří i na krajích a v oddílech.
Začínáme Výtvarnou a rukodělnou částí, tím kvítkem, který se v letošním roce dočká největší změny.

…jsou našim oddílům vlastní, tvoříme na oddílových schůzkách, akcích, táborech. Někdy jsou to více, jindy méně vydařené práce, ale skoro vždycky je možné vybrat něco, co by obstálo v soutěži. Také proto jde o nejrozšířenější soutěžní přehlídku, každoročně se koná pět až šest krajských kol.

Co všechno sem patří?
Kresba, malba, šperky, keramika, oděvní doplňky a spousta dalších technik. Patří sem vše, co vyžaduje zapojení fantazie, co spojuje dovednost a představivost.
K zapojení do soutěže můžeme přistupovat různě. Někdo sbírá věci, které děti vytvoří na schůzkách, někomu děti přinesou své práce, kterým se věnovaly doma. V některých oddílech se ale výtvarné činnosti věnují pravidelně, a zejména tady mohou vzniknout zajímavá díla. Oddíl si vybere téma (od letošního roku na základě opakovaných výzev porotců bude téma vždy centrální) a způsob zpracování. A pak se práci nějaký čas věnuje, buďto v části schůzek nebo na celých schůzkách. Ne všechny děti jsou ale nadány k takovéto činnosti, tak co s nimi? V případě kolektivně vznikajícího díla je to jednoduché – někdo může fotit postup práce, jiný o něm může napsat krátké povídání. I toto se pak stane součástí soutěžního díla. Výtvarníci tomu říkají adjustování (pomyslné zarámování) díla a je to dnes zcela běžný postup. Samozřejmě jde o plánovanou promyšlenou dlouhodobější výtvarnou aktivitu, ale určitě přinese své ovoce a děti bude bavit.

Proč jednotné téma?
Pro porotce je velmi obtížné hodnotit obrovskou škálu prací, největší problémy jsou u kresby a malby, kde je tradičně i největší počet prací. Témata budou vybírána tak, aby ponechávala velkou volnost, současně aby ale aspoň trochu usnadnila práci porotcům a v konečném důsledku i oddílovým vedoucím a samotným dětským tvůrcům. Práce na nějaké dané téma vznikají snadněji než práce „namalujte, co chcete“.

Poslední změnou
…je oddělení rukodělných prací do samostatné soutěže. Co jsou to rukodělky a jak je oddělit od výtvarné části Sedmikvítku, o tom si budeme povídat na další stránce.

Jak se zapojit?
Co tedy dělat, když se výtvarným činnostem věnujete, nebojíte se a chcete se s dětmi zapojit? V první řadě odhoďte obavy z toho, že vaše soutěžní práce „nebudou dost dobré“. Určitě budou. Můžete si udělat i oddílovou soutěž – diplomy a účastenské listy Sedmikvítku si můžete stáhnout na Servisu Pionýra a vytisknout sami. Pak se podíváte do kalendária nebo do krajského plánu akcí, kdy a kde je nejbližší oblastní (krajské) kolo. A pak už se jen přihlásíte. Můžete se jet i podívat na krajskou přehlídku, abyste měli srovnání s ostatními. A když postoupíte až do republikového finále, které pravidelně posledních pět let dělá pionýrská skupina v Holešově ve Zlínském kraji, můžete i sem přijet, využít nabídky přenocování a kromě prohlídky vystavených prací se můžete zapojit i do výtvarných dílen a vyzkoušet si některé nové techniky.

Darina Zdráhalová