Pionýrský maskot

Možná zdánlivě bez souvislosti jsem přiřadil k povídání o znaku/symbolu zmínku o pionýrském maskotovi. Ale věřte – není kouře bez ohně.

Maskot vznikl v době všeobecného hledání, byl vytvořen v roce 1993 na základě poptávky dětí – jako talisman. V té době byl vztah veřejnosti i části členů k (dnešnímu) pionýrskému odznaku poněkud rozpačitý a jeho užívání takříkajíc opatrné. A navíc sílila poptávka po něčem, s čím by se děti mohly dětsky ztotožňovat.

Možná by dnes někdo řekl, že v době tápání jsme sáhli vedle, ale jako se našlo logo (původní vlaštovka, dnes přerozená do znaku), hledal se i bytostně dětský amulet – jak bezprostředně ztvárnit, že není nic přirozenějšího než parta dětí, oddíl – který je postaven na přátelství… A tak jsme sáhli do zvířecí říše a vybrali pejska – jako symbol ochránce, věrnosti, jako přítele člověka, který ho vytrvale a oddaně provází již od dávnověku. Jeho myšlenkovými tvůrci jsou Martin Bělohlávek a Jiří Smolík, základní podobu mu dal kreslíř Vladimír Pergler.

Nezdomácněl všude, pravda, ale jako neotřelý prvek i pro propagaci funguje spolehlivě. A řadě oddílů se stal tím, proč vznikl – dětsky přijatelným symbolem, srozumitelným zpodobněním sloužícím k označení nějakého abstraktního pojmu: parťáka, kamaráda… Na rozdíl zejména od znaku (či loga) byla jeho podoba vždy mnohovrstevnatá – nejen kreslená, ale i zhmotnělá, trojrozměrná…

Martin