Pionyrski pražce

Přítomným členům ČRP a předsedům KOP při jednání ČRP ruplo v kouli a vyhlásili operaci s krycím názvem „Pionýrský Pražec“. Jde o myšlenku společného pionýrského vlaku na RESET 2017, který se koná v Ostravě. Společný spoj by jel v pátek 9. června 2017 po trase Praha – Kolín – Pardubice – Česká Třebová – Olomouc – Ostrava.

Je nutné mít do konce kalendářního roku zpětnou vazbu od skupin, které se na RESET chystají, zda by tohoto spoje využily, případně na které zastávce by přistoupily. Jízdní řád zatím není možné stanovit, počítá se předběžně s odjezdem cca ve 12 hodin z Prahy. Informace o přistoupivších pionýrech je nutno prostřednictvím KOP předat předsedovi Pionýra, kterému byla pro tuto příležitost propůjčena funkce přednosty Pionýra. V případě úspěšného přesunu do Ostravy počítá operace Pražec také se zpátečním spojem v neděli 11. června 2017.