Pionýrské léto

Prázdniny jsou minulostí, ale vzpomínky z táborů jsou pořád dost živé, pojďme se na některé z nich podívat v následujících zprávách od táborníků. A jestli máte radši fotky, najdete jich dost na zadní straně obálky.

Badatelé z Holešova nalezli nejen Robinsonův ostrov, ale i samotného Robinsona s Pátkem

Každoročně prožívají pionýři z Holešova táborové dobrodružství na louce pod hotelem Šaumburk, dříve Zubříč, kam se vracíme od roku 1987. Letos jsme slavili 30. výročí!
Tábor byl motivován hledáním Robinsona, proto se zabýval hlavně přežitím na pustém ostrově. Hned první večer táborníci objevili Robinsonův deník, dozvěděli jsme se důležitou informaci, že je asi v zajetí lidojedů. Táborníci byli rozděleni do čtyř badatelských výprav pojmenovaných podle slavných vědců, přírodovědců a badatelů: Mendelova, Pasterova, Darwinova a Purkyněho. Ty mezi sebou soupeřily, ale také si vzájemně pomáhaly a spolupracovaly. Jejich úkolem bylo např. vypěstovat na políčku řeřichu či špenát, vybudovat v lese příbytek, vyrobit sluneční hodiny a lovecké zbraně. Důležitým úkolem bylo získat co nejvíce vody, protože jak jsme postupem času zjistili, voda je opravdová vzácnost a musíme si jí vážit. Táborníci se dozvěděli hodně o tom, jaké to je ztroskotat, zůstat úplně sám a muset se spolehnout jen na sebe. Přispěly k tomu také výlety a besedy na různá témata. Navštívili jsme nedalekou Podhradní Lhotu a lanové centrum – TARZÁNIE, kde někteří překonali svůj strach z výšek. Navštívilo nás několik hostů, kteří si s námi povídali a měli pro nás připravené zajímavé workshopy. Velmi nás zaujala výroba ručního papíru. A abychom se naučili i něco ze společenského života, tak jeden podvečer proběhla výuka country tanců.
Kromě badatelské tématiky táborníci plnili také běžné tábornické povinnosti a naučili se spoustu dovedností. Oblíbená byla dřevorubecká i sportovní olympiáda, pevnost Boyard, všechny hry v lese a také večerní bojové hry. K nezapomenutelným zážitkům patřila také večerní táborová posezení se zpěvem, povídáním a hrami. Na závěr každého večera jsme se těšili na čtení ze života Robinsona na ostrově.
Navštívila nás také spousta zajímavých osobností, např. tradičně hvězdář Tomáš Pečiva z Hvězdárny ve Valašském Meziříčí a také nesmíme zapomenout na skvělé bubeníky z Rytmu pro život. Velmi milé bylo setkání s dobrovolníky z různých koutů světa – z Běloruska, Německa, Španělska, Koreje a také Číny. Prožili jsme s nimi pár hodin, ale měli jsme pocit, že je známe dlouho. Velmi aktivně se zapojili do našeho programu, byli z něj nadšeni a loučení s nimi bylo velmi smutné.
Táborových zážitků byla spousta, počasí téměř ideální. Táborové dny ubíhaly a my se pomalu blížili k cíli. A přišel poslední táborový den, který bývá velmi smutný, ale také náročný. I když to na začátku nevypadalo, nakonec jsme nalezli ztraceného Robinsona i s jeho věrným přítelem Pátkem. Všichni jsme měli obrovskou radost! Robinson ocenil naše úsilí malým talismanem na památku. Vyzdvihl Mendelovu badatelskou výpravu, která se ve dvoutýdenním hledání přiblížila nejblíže.
Děkujeme všem, kteří pro nás letošní tábor připravili. Největší poděkování si zaslouží naše hlavní vedoucí Jarka a její věrný tým, děkujeme také všem skvělým vedoucím, našim kuchařkám a ostatním pracovníkům tábora za skvělých 14 dní. Na táboře jsme prožili nezapomenutelné chvíle, spoustu dobrodružství, ale také jsme navázali nová kamarádství. Těšíme se na potáborová setkání a také na tábor v roce 2018. Děkujeme také všem rodičům, kteří přispěli do sbírky částkou 1 500 Kč na záchranu deštného pralesa. Naše velké poděkování patří za finanční podporu Zlínskému kraji a MŠMT.

za účastníky tábora Maty, Aneta, Klaudie, PS M. Očadlíka Holešov

 


 Letní tábory Pionýrské skupiny Hrádek

V červenci se uskutečnily dva běhy letního tábora u Spáleného mlýna na Berounce. Celkem zde bylo 240 účastníků. Na přípravu a organizaci to byla nelehká práce, ale výsledek stál za to.
V každém běhu bylo šest oddílů. Vedoucí pro ně měli připravené tematicky zaměřené hry. Plnily se podmínky například k získání královského meče, vojenských zdravotních hodností, šmoulilo se, šaman vedl svůj indiánský kmen, bojovalo se za vysvobození Zlozemě, probíhala zlatá horečka, lovci kožešin plnili úkoly na přežití v přírodě, probíhala soutěž v rybolovu nebo trénink karatistů. Vše spojoval celotáborový program. Například návštěva zástupce ZOO Plzeň, ukázky policejních psovodů, testy pro zájemce o práci ve státní nebo městské policii, jízda na koni, country bál, táborová pouť, zpívánky, povídánky, táboráky s programem, šermířské vystoupení a ohnivá show plzeňského volnočasového klubu Avalon. Děti se staly olympioniky a soutěžily o putovní poháry starosty Hrádku za nejlepšího jednotlivce a oddíl. Každodenní jízda na lodích nebo pěší výlety do okolí tábora byly samozřejmostí. Dětský aktiv řídil mezioddílovou soutěž, za kterou všechny oddíly dostaly odměny od města Hrádek.
Vše probíhalo pod taktovkou vedení tábora a oddílových vedoucích, kteří pracují i celoročně na pionýrské skupině jako dobrovolníci. Klobouk dolů za jejich vytrvalost a zájem o tuto činnost. Táborový život byl zdokumentovaný také ve vysílání televize ZAK a Českého rozhlasu Plzeň. Zažili jsme několik kontrol, které dopadly na pomyslnou jedničku.
Tábory jsou má srdeční záležitost. Protože dělám hlavní vedoucí obou běhů, zažiju během července tolik různých pěkných, ale i náročných situací, emocí a zážitků, že přijedu domů úplně jako z jiného světa. Myslím, že to je, slovy klasika, „ohřejváček“ na zimu. A to mám moc ráda!

Vlasta Vasková, PS Hrádek


Kopřivnické táboření

1. turnus – Na vlnách
Tak máme za sebou 37. ročník I. turnusu na Olbramu. Letošní etapová hra s názvem „Na vlnách“ byla inspirovaná Piráty z Karibiku. Tábor jsme měli rozdělený na dvě hlavní frakce, a to piráty v čele s Jackem Sparrowem a obchodní společnost, které velel Cutler Beckett.
Beckett šel po pirátech jako piraně po masu, a tak se první dny nesly v duchu vzájemného nepřátelství. Najednou se ale objevil bájný Kraken, začal stahovat ke dnu lodě a nebral v potaz, kdo je kdo. A tak frakce sjednotil společný nepřítel.
Táborníci museli společně zažít mnoho útrap od chytání mořských panem, proplutí Bermudského trojúhelníku až po bitvu s Krakenem.
Kraken měl na Jacka spadeno, a tak ho obětovali a přilákali Krakena do bitvy, kde na něho byli všichni připraveni. V urputném boji ho společně dostali opět ke dnu oceánu.
Kromě originálního příběhu děti zažily několik výletů, přespání pod širákem, táborový život ve stanech, diskotéky, večerní show jako Tvoje tvář má známý hlas, letní kino, plavbu na Vranovské přehradě, hrad Bítov, Jihlavu a spousty her.
Děkujeme personálu a vedoucím, kteří si vzali patnáct dní volno ve svém životě a věnovali ho dobrovolně dětem na Olbramu.

Miroslav Klimecký, PS Kopřivnice

Elektrotábor JUNIOR
Tak byl nazván letní tábor pro děti se zájmem o elektrotechniku. Byl speciálně určen pro začátečníky. Zúčastnilo se 16 dětí z Česka a Slovenska.
Cílem bylo nadchnout děti pro elektrotechniku a ukázat jim svět amatérského rádia. Děti se naučily poznávat základní součástky, postavily si dva funkční výrobky, aktivně se zúčastnily zajímavých fyzikálních a elektro pokusů. Zkusily si radiový orientační běh, vypustily vlastní pneumatickou raketu, viděly, jak se leptá plošný spoj, rozsvítily zářivku Teslovým transformátorem, vystřelily si z elektromagnetického děla a mnoho dalšího.
Samozřejmě jsme neopomenuli klasické táborové aktivity jako opékání špekáčků, spoustu her v přírodě i spaní pod širákem.
Věříme, že se dětem tábor líbil, odvezly si hezké vzpomínky a našly nové kamarády se stejnými zájmy.

Božka Klimecká, PS Kopřivnice

Elektrotábor – Návrat do budoucnosti
V pátek 11. 8. jsme zakončili šestý ročník Elektrotábora, kterým nás provázel Dr. Emmett Brown a Marty McFly z trilogie Návrat do budoucnosti. Proto bylo třeba také nachystat auto pro cestování časem a další rekvizity k celotáborové hře.
V den příjezdu dětí (1. 8.) jsme byli vyrušeni návštěvou z hygieny. Vše dopadlo OK a my mohli pokračovat v přípravách. 
Letošní změnou byl přechod pod Pionýrskou skupinu Kopřivnice, ale také vyrobení nové táborové vlajky s logem, což bylo přivítáno na prvním nástupu s obrovským nadšením.
V rámci celotáborové hry nás čekal výlet do minulosti (1987), budoucnosti (2047) a poté na divoký západ (1887). 
První den děti čekala scénka jako úvod do první hry. Pro cestu do minulosti bylo třeba nasbírat dost plutonia (vody) v nafukovacích balóncích. Následující dny se hrály další tematické hry.
Co se týká technického programu, tak letos kromě labu byly k dispozici drony, rakety na pevný pohon, pneumatické rakety a také lišky. Mirek dal dvě technická odpoledne namísto „běhacích“ her, a tak oddíly soutěžily v zručnosti ovládání dronů, vyrobily si pneumatické rakety a také si tvořili oddílová loga, která ke konci tábora úspěšně naprogramovaly do LED matice 12×12 bodů (40x40cm).
Startovací výrobek byl potleskový spínač s výkonovou LED (1W). Na výběr dál byly stavebnice: cvrček, siréna, kostka pro začátečníky, bandita, FM rádio, CMOS hodiny, RFID zámek pro mírně pokročilé až pokročilé, USB hodiny, LED matice 15×7 pro pokročilé, RGB matice a RLC metr pro velmi pokročilé.
Děti si užily i výlet do jaderné elektrárny Dukovany a také vodní elektrárny Dalešice.
V neděli jsme chystali vše pro vyjetí v QRP závodě ze 3 stanovišť (OK2KET, OK2KJT a OK2KFJ), ale déšť nás donutil postavit pouze jedno stanoviště a zájemci se pak střídali. Počet spojení nebyl velký, zjevně dost okolních stanic, které jsme byli schopni udělat, si v tomto počasí rozmyslelo účast v závodě.
Takže tolik v rychlosti info o Elektrotáboře s letopočtem 2017. Díky všem spoluorganizátorům a účastníkům!

73! Robin OK2UWQ, PS Kopřivnice


Kamensko – Jak vycvičit draka

Les. Ticho. Ešus. Spacák. Chatka. Smích. Křík. Kadibudka. Oheň. Děti. Víte, co toto všechno je? To je tábor. Letní tábor. Letní pionýrský tábor. A v našem případě tábor sušických pionýrů pod hlavičkou PS Otava Sušice.
Letos jsme byli u Blovic. Chatičkový tábor nedaleko osady Kamensko, uprostřed lesa, kde stráž celoročně drží Hájovna. Tady si hrajeme, tady umíme plnohodnotně strávit dva týdny plné dobrodružství. Bojovali jsme o body na dračí stezce, na které jsme získáváli nejen zkušenosti a radost z vyhraných her, ale hlavně draky – placky s podobiznou dráčků. Bezzubku ovšem mohl získat jen vítězný tým.
A co že jsme to všechno dělali?
Táborový program obohatila návštěva skupiny armádních psovodů, kteří všem ukázali, jak těžká a dlouhodobá je příprava psů na jejich určený výkon. V polovině tábora jsme vyrazili na výlet za kulturními zážitky, kousek vláčkem, zbytek pěšky – až na zámek Kozel. Stačili jsme spát pod širákem, uvařit si baštu v kotlíku nad ohněm a naučit se, co je ambulák, liščí smyčka a jaké druhy ohňů bychom měli znát. A abychom si dovezli něco na památku domů, mohli jsme si v táboře vyrobit náušnice z plastu, náramky z bavlnek nebo náhrdelníky z dřevěných korálků. A pro maminky jsme batikovali plátěné tašky na nákup a vyráběli domácí mýdlo.
Bylo to dobrodružství šité na míru dětem i dospělákům. Pojeďte příště s námi a uvidíte, že jsme opravdu dobrý tábor!

Teta Pechy, PS Otava Sušice


Cestování časem na Klepáku

Prvních čtrnáct dní prázdnin strávilo bezmála 150 táborníků na Klepákově mlýně cestováním. A ne jen tak ledajakým. Cestovali jsme totiž v čase. Hned první večer jsme nalezli tajemnou bránu času, z které následně vystoupil Tiel´c, cestovatel z budoucnosti. Vzápětí se však brána porouchala, a abychom pomohli Tiel´covi domů, museli jsme s ním procestovat celou řadu historických období.
V Egyptě jsme se stali Kleopatřinými otroky, v postapokalyptické budoucnosti bojovali se zombiemi, navštívili jsme divoký západ, pravěk, nebo století páry. Seznámili jsme se s Vikingy, křižáky, Římany, mafiány i se všemi šesti ženami Jindřicha VIII. Zasáhli jsme do bojů 2. světové války a pomohli zmapovat Mars.
Vyzkoušeli jsme si řadu zajímavých řemesel – ptáčky z vlny, 3D magnety, malování na kameny, sádrové odlitky, fotografování nebo třeba pečení preclíků. Poměřili jsme si své síly ve sportovních turnajích – ringu, vybíjené, brännballu a kinballu. Chybět nemohly ani táboráky, diskotéka, tábornická stezka a cestička odvahy.
Za dva týdny jsme toho zvládli opravdu hodně. Nakonec se nám podařilo nalézt správné symboly pro zprovoznění brány času. Ta se následně rozsvítila a přenesla Tiel´ca zpět do budoucnosti. A nám nezbylo, než se také vypravit domů. Kdyby to šlo, prošli bychom bránou času a vrátili se o dva týdny zpět, na začátek tábora…

Lenka Malá, PS 8. března Jindřichův Hradec


Parádní prázdniny na vodě

Pionýrská skupina Safír Kdyně pořádá vodácké tábory už téměř čtyřicet let. Letos se na vodu vydalo 35 dětí od šesti do patnácti let, pro které tentokrát vedoucí vybrali řeku Berounku.
Když autobus dorazil do kempu v Nadrybech, bylo třeba postavit stany, vybalit věci a pak už se děti mohly pustit do hraní prvních her. Druhý den na ně už čekal náročný výcvik na lodích, aby si osvojily základní vodácké dovednosti a byly připravené na první větší výlet od Dolanského mostu. Na večer si pak vedoucí připravili promítání první části filmu Warcraft: První střet, který udával táborové téma. Děti se následně rozdělily do šesti „orčích klanů“, které proti sobě soutěžily v celotáborové hře. V neděli ráno bylo ale potřeba celý tábor opět zabalit a vydat se 17 km po proudu řeky do dalšího tábořiště Kobylka u Liblína. Cestou si všichni užívali koupání, pěkné jezy i překrásné okolí přírodního parku Horní Berounka.

Celý tábor provázelo slunečné počasí, ale asi v jeho polovině zastihla táborníky taková horka, že děti musely trávit celý den u vody a hrát hry jen v řece. Až k večeru se udělalo příjemné počasí a byl ten správný čas na bojové hry, které se dětem líbily nejvíce. Na středu byl naplánován poslední přesun tábora do vodáckého kempu U Mloka, kde děti zhlédly zbytek filmu a pomalu se připravily na závěrečnou hru. Ta spočívala ve splnění několika jednoduchých úkolů, ale hlavně v souboji se zlým čarodějem Gul´Danem. Nakonec ho přemohly všechny klany a celkové pořadí se dozvěděly následující den u závěrečného táboráku.

Celý tábor utekl jako voda a děti se s řekou musely rozloučit. Poslední den byl opět ve znamení balení a odjezdu zpět na nádraží do Kdyně, kde už své potomky netrpělivě vyhlíželi nedočkaví rodiče.

Pavla Tochorová, PS Safír Kdyně