Pionýrská metoda

Tohle sousloví nepatří k těm, která by člověk slýchal dnes a denně a okamžitě věděl, která bije. Přesto jde o něco, co všichni dobře známe z činnosti našich oddílů a klubů. A nejen z ní, jsou to principy vtělené v různých podobách do všech vzdělávacích i prezentačních materiálů Pionýra. Jen ta ustálená podoba nám v povědomí trošku chybí.

Ve Směrnici o hlavní činnosti (čl. II.5.1.) je pod stejným titulkem napsáno následující: Pionýr cílevědomě užívá soustavu vzájemně se ovlivňujících a provázaných složek tvořících „pionýrskou metodu“, vymezenou v Programu Pionýra („Kdo jsme“). Jde o ucelený způsob práce, jehož uplatnění zajistí dosažení výchovných cílů (příkladným provedením jsou výchovné programy) a současně odlišuje pionýrskou činnost od náplně jiných institucí působících v oblasti neformální výchovy.

Co to vlastně je?
Přečteme-li si citovanou část Programu Pionýra, můžeme myšlenky v ní obsažené seskupit do osmi bloků – ty jsme si označili osmi hesly. Ovšem jejich náplň stále tvoří myšlenky uvedené v Programu. Tím chceme zdůraznit, že občas můžeme věci třeba i trochu odlišně popisovat, ale jejich obsah zůstává stále stejný. V dalších pokračováních tohoto seriálu si o nich budeme postupně povídat. A jestli vás už teď napadá, že byste se v téhle souvislosti chtěli na něco zeptat, aby se tu objevila i odpověď, tak samozřejmě neváhejte a ptejte se na e-mailu mozaika@pionyr.cz.