Pionýrská metoda: Zážitky a dobrodružství

Ve Směrnici o hlavní činnosti (čl. II.5.1.) je pod stejným titulkem napsáno následující: Pionýr cílevědomě užívá soustavu vzájemně se ovlivňujících a provázaných složek tvořících „pionýrskou metodu“, vymezenou v Programu Pionýra („Kdo jsme“). Jde o ucelený způsob práce, jehož uplatnění zajistí dosažení výchovných cílů (příkladným provedením jsou výchovné programy) a současně odlišuje pionýrskou činnost od náplně jiných institucí působících v oblasti neformální výchovy.

Co děláme?

Pro děti jsou přátelství a zážitky s kamarády často hlavním důvodem pro členství v našich oddílech. Pro nás jsou ale navíc i nedocenitelným nástrojem. Každý prožitek, i kdyby „jen“ ze hry, je totiž zkušeností, kterou si děti odnášejí do dalšího života.

Nabízíme výpravy do pravěku i do vesmíru… stačí odvaha a fantazie.
Možnosti jsou v podstatě neomezené, stačí pár rekvizit, kostýmů, promyšlených scének – a dětská představivost a touha být hrdiny dobrodružných příběhů se postará o ony nezapomenutelné zážitky. Jejich síla navíc pomáhá i v umocnění výchovných účinků aktivit, které mohou být dětem klidně skryté, ale často jsou právě díky tomu trvalejší.

Prostřednictvím zdánlivě běžných činností, jako jsou noční hlídky či zpívání u táboráku, i tradic a rituálů přinášíme jedinečnou romantičnost a poetiku.
Tyto prožitky ohromně posilují emocionální vazbu dětí i dospělých na činnost samotnou i na kolektiv a jeho členy. Jsou však samy o sobě důležitým výchovným prvkem a součástí utváření osobnosti. Nenápadně vybavují děti zážitky a zkušenostmi, které nezřídka přinesou ovoce až v budoucnosti, nikoli ihned.

Kamarádství jde ruku v ruce s poměřováním sil v soutěžích v duchu fair play, protože hlavním cílem není výkon.
Soutěžení je dětem vlastní, a proto je vlastní i Pionýru. Má podobu sportovních utkání, vědomostních turnajů, uzlařských regat nebo třeba airsoftových her. Podstatné ale je, že je vždy jen doplňkem naší hlavní činnosti, je nástrojem, nikoli cílem. Získat diplom či pohár je příjemný zážitek, ale jako bonus, vyhrát totiž nemohou všichni. Ale všichni – a proto je to i mnohem důležitější – mohou spoluprožít vítězství i prohry nebo se učit rozeznávat rozdíl mezi soupeřem a nepřítelem.