Pionýrská metoda: Rosteme s překážkami

Ve Směrnici o hlavní činnosti (čl. II.5.1.) je pod stejným titulkem napsáno následující: Pionýr cílevědomě užívá soustavu vzájemně se ovlivňujících a provázaných složek tvořících „pionýrskou metodu“, vymezenou v Programu Pionýra („Kdo jsme“). Jde o ucelený způsob práce, jehož uplatnění zajistí dosažení výchovných cílů (příkladným provedením jsou výchovné programy) a současně odlišuje pionýrskou činnost od náplně jiných institucí působících v oblasti neformální výchovy.

Co děláme?

  • Klademe důraz na všestranný rozvoj, a to i v zájmově zaměřené činnosti

Ačkoli v Pionýru je řada i úzce zájmově zaměřených oddílů, jejich činnost i aktivity dostupné v rámci celého Pionýra vždy nabízí možnosti pro rozvoj i v dalších oblastech. Týká se to jak činností týmových – například společné zapojení do Pionýrského Sedmikvítku – tak i individuálních, jako jsou Odborky.

  • Děti při činnosti poznávají nová místa, lidi i svět kolem sebe

Od běžných činností, jako jsou výpravy a letní tábory, přes společné pionýrské akce a soutěže, až po například mezinárodní tábory a výměny – vždy jde o příležitosti poznávat nová místa a setkávat se s novými lidmi. To samo o sobě je důležitou součástí výchovy k vnímání rozmanitosti světa a toleranci k odlišnostem mezi lidmi.

  • Tvoříme a využíváme výchovné programy s jasně definovanými cíli

Podstatné navíc je, že tyto programy a jejich cíle na sebe postupně navazují. Proto například po aktivitách v programu Mláďátka a zvířátka následují ty z Putování se psem, které už předpokládají, že se děti něco naučily, posunuly své možnosti a mohou se rozvíjet dál. Stejně tak odbornosti mají popsané navazující stupně a je nutné nejprve prokázat dovednosti odpovídající prvnímu, než se lze pustit do plnění druhého…