Pionýrská apatyka – lék na naše bolístky

Když jsme v lednu chystali podklady pro oblastní konference o činnosti, netušili jsme, že jich většina neproběhne. Přišel nouzový stav a všechny plány změnil. Chybí nám vaše názory – názory lidí z praxe, názory lidí, kteří pracují s dětmi, pracují s dobrovolníky, hledají různé způsoby motivace nebo aktivity, kterými oživit oddílovou činnost.
A tak si teď musíme poradit jinak. V současné chvíli probíhají k jednotlivým tématům diskuze na Přihlašovně a my budeme rádi, pokud se vás co nejvíce zapojí a podělí se o svůj názor, přihodí námět nebo nápad. Prosíme, pomozte nám připravit ingredience, se kterými budou „lékárníci“ v Pionýrské apatyce v září pracovat.

Co je Pionýrská apatyka?
Je to tak trochu jiná konference o činnosti Pionýra, která se bude konat 4. – 6. září 2020 nedaleko Ždírce nad Doubravou.
Je určena pro ty, kdo mají zájem pro oblast Činnost a Lidé v Pionýru něco udělat. Chtějí pomáhat na úrovni krajských organizací a republiky. Nebojí se práce a času, který budou muset investovat. Pro ty, kdo chtějí mít možnost vyjádřit se a ovlivnit vývoj věcí v Pionýru.

O jakých tématech budeme mluvit?
Lidé
    Kategorie 14+
    Motivace a odměňování dobrovolníků
    Průvodcování
    Model nového systému PVC/škol v Pionýru

Činnost
    Životaschopný oddíl
    Soutěže a akce
    Výchovné programy

Co pro vás ještě chystáme?
Představení jednotlivých oblastí činnosti s praktickými ukázkami:

  • Dodgeball, Kin-ball – sportovní aktivity
  • Není to jen Airsoft – představení komplexní branné výchovy
  • UZNADO – hra na hvězdicovém principu včetně praktické ukázky stanoviště
  • Pionýrský Sedmikvítek – představení oblastí a výtvarná aktivita na místě
  • Technika – Ozobot, Merkur, představení technického stanoviště ze hry UZNADO

Diskuzní stoly na témata, která jsou nad rámec témat vytyčených pro obsahovou konferenci.
Možnost představit svůj nápad, námět, zkušenost apod.
Program v současné chvíli ladíme, ale pokud tě akce oslovila, hledej na pionyr.cz/mok, kde najdeš i bližší informace o tom, jak se na Pionýrskou apatyku na Přihlašovně přihlásit.

„Nebuďme lhostejní. Jaké si to uděláme, takové to budeme mít.“

Těšíme se na vaše názory a s těmi, kteří do toho chtějí jít, na setkání v září.

Darina