Pionýr výchovy Jan Amos Komenský

Spojení jména Jan Amos Komenský a rozhovoru s ředitelkou školy může působit prvoplánově. Tvrdit za každou cenu, že tomu tak není, by asi nebylo zcela pravdivé, ale o naprostou nenápaditost také nejde. Zkrátka to tak vyšlo. 🙂

Významné výročí
Letos si totiž připomeneme kulaté výročí významné osobnosti, která přišla s pedagogickými zásadami, jež ovlivňují jak školství, tak i výchovu mimoškolní. A zásadně ovlivnila pohledy všech následujících generací na vzdělání, jeho obsah i formy, na výchovu v tom nejširším smyslu slova. Spíše než oslí můstek je to proto využití příležitosti – jak poukázat na vzájemnou vazbu školní a mimoškolní výchovy, jejímž praotcem je zásadní osobnost pedagogiky: Jan Amos Komenský.

Významná osobnost
Jde totiž o postavu výjimečnou a pozoruhodnou. Proto se jí v dalších číslech chceme věnovat a ukázat, že nejde jen o formální odkazování, ale i skutečně přímé dědictví a konkrétní využívání stále platných myšlenek znamenitého české myslitele.
Dnes by rozhodně patřil mezi celebrity. V době, kdy žil, byl sice člověkem uznávaným, ale také životem těžce zkoušeným. Dokázal se však přes všechny strázně přenášet, překonávat je – i proto je mimořádnou a stále inspirativní postavou. Jen o málo lidech je totiž možné bez uzardění říci: Jeho myšlenky a dílo jsou stále platné a aktuální.

Martin, pokračování příště