Pionýr vychovává ?!

V minulé Mozaice jsme otevřeli téma výchovy v Pionýru. Ujasnili jsme si skutečnost, že Pionýr vychovává nejen proto, že nevychovávat tak úplně nejde, ale také proto, že je to naším posláním. Podívali jsme se na některá obecná úskalí, se kterými se potýkáme (tlak na…), i na to, jak se s nimi vyrovnáváme. V druhém pokračování se zdůrazníme výchovnou práci přímo v Pionýru, nejprve ale navážeme na minule načatou obecnou linii…

Tlak na samostatnost

„Nesmíš se nechat…“ říká mnoho rodičů, když rozebírají s dětmi různé výchovné situace. Mnoho z nich se shlédlo v tom, že se jejich dítě musí umět zdravě samo prosadit. Pokud bychom děti posuzovali jen z hlediska virtuálních sociálních sítí, pak by asi v řadě ohledů předčily mnohé dospělé.

V reálném životě je to ale přece jen trochu jinak. Rodiče vozí auty děti do školy a ze školy ještě i ve středním školním věku. Obvolávají učitele ve škole, aby sjednali pořádek, když má jejich dítě pocit nějakého ústrku. A díky moderním technologiím dodávají všem těm problémkům ještě navíc silně dramatický spád. Škoda jen, že rodič na telefonu pomocnou ruku nepodá a vzhledem k jednostranným informacím od dítěte zpravidla dobře neporadí. Otázkou pak zůstává, zda takový způsob řešení pomáhá dětem naučit se zvládat problémy, když se řešení přesouvá mimo sféru, kterou dítě fakticky ovlivňuje.

V Pionýru nám také jde o samostatnost. Chceme, aby se samostatnost projevovala ve schopnosti dítěte postarat se o sebe, zbavit se přemíry závislosti na rodičích, na dospělých, ale i ve schopnosti rozhodovat a přijímat za svá rozhodnutí odpovědnost. Samozřejmě, že se také v našich oddílech a klubech ocitne v konfliktních situacích. Je přece mezi dětmi, mezi lidmi. Jejich řešení je pak praktickým učením ve škole vztahů, které naše oddíly poskytují. Potřebujeme ale na druhou stranu, aby se rodiče nenechali vyvést z míry, když dítě popisuje své bolístky vzniklé nedostatkem spolupráce či absencí respektu. Aby chápali tyto drobničky jako studené spršky při „otužování“ v mezilidské komunikaci. Proto naše činnost přináší dětem výhry i prohry, spolupráci i soutěž… – zkrátka příležitosti srovnat se s různými situacemi a rolemi, do kterých se dítě dostává.

Pionýr vychovává

Povědomý titulek, že? Jen bez otazníku a vykřičníku, protože jde o prostou skutečnost. Výchova prostě k činnosti Pionýra patří a dalo by se o ní mluvit a psát mnohé, od pedagogických pouček až po praktické zkušenosti i veselé historky… Zde vybíráme pár střípků, které podle nás na tuto stránku jednoduše patří.

Pionýr jako příležitost pro děti

Jde sice o příležitost, kterou samy děti málokdy vědomě docení, ale to ji nijak nesnižuje. Pionýr nabízí způsob výchovy, který doma či ve škole není dost dobře možný, a to jak v rovině plánované, tak v oné zcela samovolné (ale neméně důležité). Výchovných prostředků máme bohatou škálu. Od toho nejzákladnějšího, kterým je hra, až po řadu praktických činností, které v životaschopném oddílu probíhají. Projevuje se při nich například úcta k sobě, k lidem, ke společnému místu (tábořišti, klubovně apod.), rovnoprávné (chce-li nehierarchické) uspořádání sociální skupiny – dávající příležitost vyniknout naprosté většině členů kolektivu, seberealizovat se a také mnoho dalšího.

V oné samovolné rovině se pak projevuje síla vrstevnické skupiny, ve které se děti vychovávají navzájem – stačí, aby spolu mluvily, řešily spory, hledaly řešení úkolu, poznávaly se… I když tento druh výchovy nejde mít zcela pod kontrolou, je nutné si ho neustále uvědomovat. Pak se z něj dá i leccos zcela cíleně vytěžit. Stačí jen, aby se oddílový vedoucí dokázal nad možnostmi výchovného působení svého oddílu patřičně zamyslet.

Nástroje vedoucího

Aby činnost oddílů měla potřebný výchovný efekt, je zapotřebí poměrně promyšleného působení vedoucího. Pionýr se sice zabývá neformální výchovou, i ta ale spočívá v plánovaném působení, má své cíle a hodnoty, které předává.

Odkud tyto cíle brát? Není třeba vymýšlet převratné inovace. Základní principy jsou přece popsány v Programu Pionýra. Stačí jen vybrat mezi nimi několik (se kterými se nejlépe ztotožníte), a pak promyslet, jak se uplatní právě ve vašem oddílu – jak je převedete do praxe. Když se vám to povede, jste na dobré cestě. (Při hledání konkrétních činností můžete vycházet z nabídkových programů – web Inspiruj se). A hodí se připomenout, že jakkoli je nástrojů vedoucího více, tím nejbližším a základním, na který se ale občas zapomíná, je vlastní příklad.

Vychovává oddíl nebo Pionýr?

Může se zdát, že Pionýr je příliš roztříštěný a že převažuje různorodost nad společnými rysy. Nabízí se pak otázka, kdo vlastně vychovává, jestli opravdu Pionýr, nebo každý oddíl po svém? Je ale nutné si uvědomit, že to přece není buď a nebo, že tyto dvě možnosti nestojí vůbec proti sobě. Je to tak sice někdy prezentováno, to ale pramení z nepochopení faktu, že jedno vyplývá z druhého. Pokud jsou totiž oddíly opravdu pionýrské, není těžké najít mezi nimi společné rysy – například ve zmíněných cílech a hodnotách, ale i ve způsobu vnitřního řízení a komunikace (spoluúčasti dětí) a podobně.

Dokud nám jde o všestranný rozvoj osobnosti dítěte, zájmy jednotlivců využíváme k posílení kvality týmu, nezapomínáme na význam komunikace, schopnosti dohodnout se na řešení problémů, týmové spolupráci, dokud vedeme děti k umění řídit a vést jiné lidi i nechat se jinými lidmi vést… tak je naše výchova pionýrská a troufáme si tvrdit, že pro život přínosná.

Místo závěru

zopakujeme, že toto dvoudílné povídání o výchově nebylo rozhodně vyčerpávající. Některých otázek jsme se v něm dotkli jen po povrchu, jiné jsme i zcela minuli, jinak to v tomto rozsahu ani nelze. Naším cílem nicméně nebylo rozebrat vše od prvního do posledního, ale podnítit vaše vlastní uvažování na téma výchovy. Pomoci alespoň trochu tomu, abychom nezapomínali, že výchova není něco, co lze „dělat od-do“. Protože vychováváme neustále, ba někdy i když bychom o to zrovna nestáli. O to více je tak potřebné, aby výchova probíhala sice vědomě a cíleně, ale přirozeně a nenásilně. Že to není lehké? Není… Ale na lehké úkoly přece nejsou potřeba pionýři! 🙂

lpt2136