Pionýr a dobrovolnictví

aneb poklad skrytý v hluboce pravdivých frázích

Kdo čas od času čte pionýrské materiály jako třeba výroční zprávu či různé informační publikace, potkává se s větami jako „Pionýr stojí na práci dobrovolníků.“ či „Největším bohatstvím Pionýra jsou dobrovolníci.“ anebo méně formálně „Oddíláci jsou v Pionýru na prvním místě.“ Zní to jako fráze? Asi ano, ale na rozdíl od mnoha jiných, jejichž obsah se časem někam vytratil, tyto fráze ukrývají ryzí pravdu.

Nepostradatelní vedoucí oddílů
Pionýr se v tomhle (a ostatně i v mnoha dalších věcech) hodně liší od velké firmy, která má své často dlouhé roky i desetiletí fungující vedení – a úplně na spodním patře struktury jsou spousty snadno nahraditelných zaměstnanců. V Pionýru jsou nejpočetnější skupinou pracovníků oddíloví vedoucí, i z hlediska pyramidy rozhodování mohou působit jako spodní patro, ale pro vlastní činnost jsou naprosto nenahraditelní. Vždyť k čemu by byla zasedání České rady Pionýra či výkonných výborů bez činnosti oddílů, kterým tyto orgány mají v první řadě sloužit? Jejich zasedání by se stala prázdným tlacháním. Podstata práce Pionýra je zkrátka jen jediná – činnost pro děti. Vše ostatní je nadstavba, která dává smysl jen tehdy, když pomáhá – byť nenápadně – právě oddílovým vedoucím a dětem v jejich oddílech. Na druhou stranu ale nezapomínejme, že i ti „zasedající funkcionáři“ jsou také dobrovolníci…

Všechny podoby dobrovolnictví
Na předchozích stránkách jste se dočetli o různých podobách dobrovolnictví. Na úplném konci výčtu je odrážka, která říká „Výchova a vzdělávání ve volném čase či při sportu“ a tady si pionýrští čtenáři nejspíš říkají „jo, to jsme my“. Jenže když si ten přehled vezmeme ještě jednou od začátku, tak si budeme znovu a znovu opakovat „aha, tohle jsme vlastně taky my“.

Stačí se totiž podívat na dění v Pionýru trochu zeširoka a jen těžko budeme hledat typ dobrovolnictví, který je pionýrům cizí. Vždyť i ta obyčejná sousedská výpomoc se tu najde – když je někdo v úzkých a půjčuje si od jiné skupiny narychlo základnu, materiál, stany… Pionýr pomáhá v sociální oblasti (třeba začleňováním znevýhodněných dětí), v kultuře (Sedmikvítek), chrání přírodu, ale i odborné konzultace a pomoc například s účetnictvím, to přece není v Pionýru nic neobvyklého.

Jinými slovy, ať jsi dobrovolník takový nebo makový, v Pionýru je pro tebe místo.

Jakub