Pavlovské vrchy

Tentokrát se vydáme s GPSkou do oblasti Pálavy a jak už sám název oblasti napovídá, ke keškám bude nutné vystoupat do kopce.

Pavlovské vrchy (hovorově Pálava) jsou vápencové pohoří, které se táhne na samém jihu Moravy, a přestože nedosahují velké absolutní výšky (Děvín 549 m n. m.), vystupují monumentálně nad okolní nížinu a tvoří přírodní dominantu této oblasti.

Díky zachovalosti původní krajiny se zde vyskytuje množství velmi vzácných živočichů a rostlin. Proto jsou vrchy součástí CHKO Pálava, která je severozápadní částí Biosférické rezervace Dolní Morava zařazené do sítě UNESCO.

Pálava leží uprostřed prastaré kulturní krajiny jižní Moravy, která patří k nejdéle osídleným místům českých zemí. Mezi dnešními Dolními Věstonicemi a Pavlovem existovala pravěká tábořiště lovců mamutů, po nichž zbyly nejen skládky mamutích kostí a pozůstatky ohnišť, ale i světoznámá soška Věstonické Venuše. Na dvou výšinách se tyčí středověké hradní zříceniny (Děvičky a Sirotčí hrádek).

Tentokrát se můžeme skoro celou cestu držet na naučné stezce Děvín, která má tři okruhy a celkem je asi 11 kilometrů dlouhá. Stezka je určena pouze pro pěší.

První tradička, kterou je možné odlovit na nádherném místě Divci hrady/Girls castles (GCPJYN) – nebo se mu také říká Děvičky, nám v listingu moc informací nenabídne, ale zato si užijeme při hledání této kešky. Pozor, bývá tu často přemudlováno.

Po prohlídce Děviček se vydáme na vrch Děvín, kde můžeme odlovit stejnojmennou tradiční kešku Devin (GC5KNAE)earthkešku Palava (GC1HWA0). Na vrcholu Děvína se tyčí televizní věž a fakt, že jsme na nejvyšším bodě v okolí, nám nabízí nádherný výhled, třeba i na vodní dílo Nové Mlýny, které se skládá ze tří nádrží. Horní nádrž slouží pro rekreaci, střední je přírodní rezervací (PR Věstonická nádrž) s ostrůvky pro hnízdění ptáků a dolní pro závlahy, výrobu elektřiny (Malá vodní elektrárna Nové Mlýny), rekreaci (jachting, surfing) a rybolov. Prostřední nádrž zcela zatopila vesnici Mušov, zachován zůstal pouze její kostel stojící nad vsí na kopečku, ze kterého je nyní ostrov.

Tradička Palava (GCHYEJ) (ano, opravdu se dvě keše v této oblasti jmenují Palava) nás zavede kousek od Vyhlídky Pálava, kde je umístěna jedna z informačních tabulí naučné stezky.

Earthkeška Velký špunt/Big cork (GC4D134) stojí určitě za odlov. Máme při něm možnost na skalní stěně pozorovat výrazný tektonický zlom, vzniklý prasknutím vápencové horniny při horotvorných pohybech. „Velký špunt“ je obrovský balvan, který se uvolnil z horní hrany skály a vklínil se do skalní rozsedliny mezi oddělený Obří kámen a stěnu Martinky.

Budeme-li pokračovat po naučné stezce dále, dostaneme se na místo, kde zbyly již jen trosky z Kaple sv.Antonina (GC29NDZ). Z listingu se dozvíme, že při této kapli nějakou dobu žil poustevník, a také zjistíme, co se stalo s kaplí v roce 1786.

Pro milovníky dlouhých pochodů nebo pro ty, kteří mají více času, je zde možnost hned v Pavlově začít s odlovem multiny Tour de Palava (GC4W663), kdy k finálce to budete mít cca 23 kilometrů.

Nejblíže se můžete dopravit autobusem, a to buď do zastávky Dolní Věstonice, Pavlova, nebo Klentnic, nejbližší vlaková zastávka je Mikulov na Moravě.

Tak přejeme všem piokačerům hezký lov.

Anička

Pionýrská keška ve Finsku a dva piotravelbugy na cestě

Pionýři z OZKOP na své cestě do Finska založili keš Palosaari (GC6TP7E) na stejnojmenném ostrůvku jezera Palojärvi.

Do této kešky byli vloženi dva pionýrští psi Přátelství a Pravda ve formě travelbugů. Jejich cesty můžete sledovat na Pioneer Dog – The Friendship (TB61EJK)Pioneer Dog – The Truth (TB620QV). Zatím putují spolu, ale jak to s nimi bude dál? Rozdělí se na své cestě a vydá se každý jiným směrem? Přejme jim šťastnou cestu a kešce hodně spokojených kačerů.

Děkujeme pionýrům z OZKOP!