Pár novinek z ústředí

Pár – myšleno doslova – oficiálně představuji dvě konkrétní posily na ústředí, které se během podzimu postupně zapracovávaly.

Matěj

Matěj Zíka posílil úsek komunikace – myšleno v širokém smyslu slova. Řeší především problémy technické (správu webu, podporu domén aj.), ale i záležitosti tvůrčí: foto a do budoucna J věříme, že i video. Informační technologie prosakuji do (naší) každodenní práce stále více… A Matěj má za úkol odstraňovat vzniklé překážky.

Radovan

Radovan Mlejnek – kromě toho, že je kreativní a má zajímavé nápady v oblasti IT a grafiky – hledá a přináší další novinky k obsahu činnosti. Jde koneckonců o naši klíčovou oblast, neboť technologie mají být pouze prostředkem a nikoli cílem. Ráďa, byť s částečným úvazkem, se díky svým důsledně a inspirativně pionýrským postojům rychle osvědčil i v tvůrčí činnosti, například v Mozaice Pionýra.

Nu a pro určité odlehčení je na místě i poznamenat, že se oba kolegové svým zapojením zasloužili i o genderově vyrovnanější složení celého týmu na ústředí.

Martin