Ověřené rady, které musí začínající hlavas „dostat do krve“.

Nepřipravuj tábor sám – sama!
Poděl se o radosti a strasti s ostatními: s vedoucími, s instruktory, s dětmi i s jejich rodiči. Tábor je společným dílem celého oddílu nebo skupiny. V přípravě ti mohou ostatní účinně pomoci. Všechnu práci sám stejně nestačíš a zapojením „aktivistů“ je učíš a vychováváš. A navíc: s obsahovým zaměřením tábora (např. s celotáborovou hrou) se mnohem lépe ztotožní a vezmou je opravdu za své ti, kteří měli možnost se na jeho tvorbě aktivně podílet.

Začni včas!
Neustále měj na paměti onoho „bycha“, kterého cituje dávné lidové mudrosloví: „pozdě bycha honiti“, abyste na táboře neběhali s jazykem na vestě a se vzdechy „kdybychom byli bývali, tak bychom…“. Dobrý vedoucí začíná připravovat tábor již v září či říjnu, ne-li dokonce v závěru tábora předchozího. Nechat všechno na poslední měsíce před prázdninami přinese tobě i ostatním jen stresy a pokaženou radost. Nemluvě o tom, že některé věci prostě už na poslední chvíli zařídit nejde.

Rozlišuj úkoly podstatné od méně významných!
Není žádná výjimka, že vedoucí se doslova vyžívá v rozkreslování prostoru tábora, náčrtcích táborových staveb a vede dlouhé diskuse o jejich rozmístění, ale o schválení místa pro tábor ještě nepožádal…

Ale nezapomínej ani na maličkosti!
Nemusíš je obstarat sám, svěř je spolupracovníkům nebo třeba dětem.

Měj harmonogram přípravy tábora s co nejpodrobnějším rozpisem úkolů a nauč se s ním pracovat!
Zaveď si pracovní sešit, nebo zvláštní složku na počítači, zaznamenávej tam všechny úkoly a poznatky. Pokud to budeš dělat pečlivě, pomůžou ti i v dalších letech.

Uvědom si, že tábor je završením celoroční činnosti!
Jeho příprava by proto neměla být odtržená od nabídky výchovných projektů Pionýra ani od ročního programu skupiny – oddílu. Měla by na ně navazovat při plnění podmínek a úkolů „velké“ (např. celoroční) hry pokračující na táboře i při posouvání výkonnosti a podobně.

Počítej raději se „vším“ nečekaným!
Zejména s nepředvídatelnými událostmi, špatným počasím, nečekanými nemocemi, ba třeba i zklamáním od těch, na něž spoléháš… Nezapomeň na časovou rezervu, a tím na šanci splnit v termínu to, co má být splněno.

TIP: NEMĚJTE NÁSTĚNKU JAKO FORMALITU
Zkuste ji každý den doplnit, přidat různé zajímavosti nebo táborové statistiky (kolik se toho snědlo, odehrálo nebo třeba prospalo…). Na závěr je možné zveřejňované perličky použít v zábavném kvízu (aby nešlo jen o samoúčelnou záležitost).

Ideál Pionýra – Překonání
Poprvé bez rodičů? Strach ze tmy při noční hlídce? Ostych před ostatními při divadelní scénce? Odstřižení od internetu a mobilu? Kilometry zdolané při puťáku? První noc pod širákem? A tak lze pokračovat skoro donekonečna…  Tábor je jednou velkou výzvou pro každého účastníka – místem, kde může poznat své hranice a za přispění jiných je zdolávat.