Otevřené oddílové akce

Možná si řeknete, že o otevřených akcích jsme toho už napsali dost. I v našem seriálu se už jednou objevily. Navíc v Mozaice o nich vyšel i celý speciál (najdete jej i na webu Pionýra v části Pro členy).

Proč se znovu chceme zabývat otevřenými akcemi z pohledu oddílové činnosti? Je to proto, že i oddíl si může takovou akci uspořádat. Nemáme přitom na mysli ty velké a organizačně náročné akce se stovkami návštěvníků, které působí především na obecné povědomí ve vašem okolí a čas sdílený s jedním účastníkem se při nich zkracuje na pár minut. Přesně opačně je tomu u oddílových akcí, na které děti z oddílu mohou pozvat své spolužáky, aby si trochu užili třeba jen otevřené schůzky s vaší obvyklou činností.

Zkušenost říká, že řada oddílů přišla malým oddílovým akcím na chuť a třeba i měsíčně pořádají jednu otevřenou schůzku, která se věnuje nějaké konkrétní činnosti. Jaká to bude akce, závisí jen na vaší fantazii. Inspiraci najdete třeba na stránkách Pionýra, kde se takové otevřené akce prezentují. Řada z nich přitom nepředpokládá, že by na ni mělo přijít více než dvě či tři desítky dětí.

Jak takovou akci uspořádat?
Z organizačního hlediska má život každé akce (a činnosti) tři základní části. Příprava, realizace a hodnocení. Než se ale do akce pustíme, musíme zjistit, zda ji někdo vůbec potřebuje.

Je dobré začít od dětí. Prvním krokem proto je dotaz či anketa, jakou akci by vaši členové uvítali, jakou akci by dokázali zařídit. Pokud sami přijdou s nápadem, určitě budou mít větší chuť jej potom realizovat. Jestli vás tedy něco omezuje, pak jsou to organizační schopnosti a zkušenosti dětí. A pak samozřejmě i to, jestli taková akce je schopna oslovit veřejnost.

Příprava akce
Připravit akci je určitě náročný úkol. Aby se do něj mohly zapojit děti, musíme jim k tomu vytvořit prostor. Třeba už tím, že z mnoha návrhů vybereme k realizaci jen několik. Začneme třeba s přípravou tří různých akcí. Děti přitom rozdělíme do pracovních skupinek (tří až pětičlenných) podle toho, o kterou akci se zajímají. Pak je necháme odpovědět na několik jednoduchých otázek – např. kdo, co, kdy, kde, jak. To se týká nejen akce a její podstaty (třeba že oddíl Lišky Pionýrské skupiny Draci uspořádá turnaj v piškvorkách…), ale také dětí (např. Pavel dva týdny před akcí připraví a vytiskne pozvánky). Navíc by si všichni měli své úkoly průběžně kontrolovat a také vymýšlet společné postupy a výsledky. Třeba – každý účastník si zahraje a odnese si letáček o Pionýru, nabídku oddílové činnosti, jeden kalendářík a také drobnou cenu. Náměty na ně opět mohou dodat děti, když jim řekneme, kolik můžeme za jednu odměnu zaplatit.

Z Programu Pionýra
– Vychováváme k dobrovolnictví.
– Vychováváme člověka, který je odpovědný za sebe, ochotný pomáhat, má vůli spolupracovat.

Pozor
Ze Směrnice o hlavní činnosti vyplývá, že akce přesahující plánovanou oddílovou činnost schvaluje výkonný orgán zakladatele – vedení pionýrské skupiny. Oddíl předkládá akci ke schválení tím, že předloží zpracované POZ – programové a organizační zajištění akce.

Realizace akce
Při akci děti vykonávají zadané úkoly obdobně, jak je tomu u velké akce pionýrské skupiny, nebo u jakékoli jiné činnosti. Rozdíl ale určitě poznáme v jejich motivaci, pokud si na své úkoly přijdou samy. Hlavním úkolem vedoucího je pak celý průběh koordinovat, sledovat, co se děje, jestli něco neskřípe, řešit aktuální problémy, chválit, kde to aspoň trošku jde, podporovat, motivovat, děkovat.

Hodnocení akce
Psát na tomto místě o tom, jak takový oddílový projekt zhodnotit, asi není úplně možné. Rozsah Mozaiky nám to určitě nedovoluje. Na druhou stranu ale můžeme doporučit nedávno v Pionýru vydanou publikaci Zpětná vazba. Pokud ji na skupině nemáte, můžete se k ní dostat díky vnitřním stránkám Pionýra (v části Pro členy). Tam najdete i další náměty z Průvodcování, ze kterých vychází i tento seriál.

Závěrem můžeme dodat, že otevřené oddílové akce se na řadě pionýrských skupin osvědčily. Dlouhodobě totiž slouží jako pozvánka k činnosti. Děti díky nim přicházejí do oddílů, aniž by vnímaly, že se jedná o „nábor“ – vždyť se přece jdou jen podívat na malou otevřenou akci, nebo ještě lépe – zahrát si třeba deskovky nebo zasportovat.

Tom


K zamyšlení

  • Pořádáte nějaký oddílový turnaj? Dokážete si představit, že byste na něj pozvali i nečleny?
  • Ptali jste se někdy dětí, kterou akci by dokázaly uspořádat samy?
  • Nechali jste děti, aby vám přinesly tipy na drobné odměny? V některý obchodech by jim mohli dovolit takovou drobnost třeba vyfotit i na mobil.
  • Podílí se děti například na zdravotním zajištění akce?
  • Dáváte dětem úkoly spojené třeba s propagací a (foto) dokumentací?
  • Máte vymyšlený způsob, jak podporovat, oceňovat a motivovat organizátory akcí?