Ostrý start

Projekt se naplno rozeběhl hned s úvodním měsícem – během prvních týdnů října proběhla setkání zástupců 44 aktuálně zapojených pionýrských skupin. Jim byly představeny rámcové zásady zajištění projektu, zejména ustanovení týkající se financování a navazujícího dokládání, i konkrétní pravidla realizace jednotlivých aktivit. Bez jejich znalosti by nebylo možné sestavit časové plány, jež pionýrské skupiny zapojené v projektu musely připravit s výhledem na celou dobu trvání, tj. na tři roky, a členěné i podle příslušných aktivit.

Nejde však „jen“ o papíry: první pionýrské skupiny už souběžně rozeběhly i jednotlivé programy. Zahájení je tak už za námi.