OSMIČKY

aneb „Kdo nezná minulost, nepochopí budoucnost.“ (Thomas Mann)

Prosinec 2018… Uteklo to. V lednu vyšel článek „Osmičková výročí…“ a následně jsme se každý měsíc vraceli k fenoménu, který v naší historii přinášejí tzv. osmičkové letopočty. (V dubnu i s hlubším zanořením a pokusem o aprílový nadhled.) Možná je v tom nějaká číselná „magie“?
Na každý pád jsme se pokoušeli během roku s osmičkou – v duchu Ideálu Pionýra PAMĚT – připomínat děje, které se udály.

Je snadné se soustředit pouze na současnost, jak nabádají občas vyslovovaná „moudra“ s tím, že minulost už stejně nezměníme, tak co se o ni zajímat. Bylo až překvapující, kolikrát zazněla připomínka k oslavám 100. výročí vzniku Československa – že není co slavit, když ona republika již dávno neexistuje. Jako by si všichni ti autoři podobných znehodnocujících výroků neuvědomovali šířku souvislostí. Ano, dnešní Česká republika je jiná, než bylo Československo v r. 1918, ale to ještě neznamená, že onen základní, ba svým způsobem prostý fakt existence vlastního státu představuje něco bezvýznamného, opominutelného.

Můžeme mnohokrát hovořit o našem zapšoukaném malém českém dvorečku, ale nic to nezmění na skutečnosti, že vlastní stát máme, že existuje. Již několik generací našich předků tak nemuselo poznat pocit lidí, kterým je právo na vlastní státnost upíráno. A jde o hodnotu, kterou si nejvíc asi lze uvědomit, když bychom o ni přišli… A to byl důvod, proč jsme se alespoň dvěma formami pokusili letos připomínat právě tohle výjimečné kulaté výročí – průběžně, nikoli jen jednorázově.

PIONÝR 1968
V prosinci ´68 proběhlo jednání, které mnoha jeho účastníkům způsobilo v dalších desetiletích nepřekonatelné potíže a bylo jednou z příčin, proč samostatný Pionýr musel přestat existovat.
Ve dnech 13. – 14. 12. proběhlo zasedání ČRP, na kterém mimo jiné přijala Česká rada Pionýra prohlášení o mezinárodních vztazích Pionýra, v němž rozhodla, že: „… povede pionýry k tomu, aby se seznamovali s kulturními hodnotami a historií národů celého světa a vážili si jich. Dočasně nebude rada vyvíjet iniciativu v navazování mezinárodních styků s dětskými organizacemi pěti států Varšavské smlouvy.“

Zkusme se zamyslet nad slovy z tehdejšího vyhlášení:
Rada proto vychází z programu Pionýra, kde se říká: „Členové Pionýra si na základě vzdělání a zkušeností, získaných v oddílech a družinách, vytvářejí vlastní kritické názory na své okolí a společnost, hledají tak pravdu a učí se poznanou pravdu vyslovovat a nebojácně uskutečňovat.“…

 

Martin