Orientační běh

Tento způsob závodění si za posledních 50 let získal takovou popularitu, že se dnes dokonce uvažuje o jeho zařazení mezi olympijské sporty. O jeho největší rozmach se u nás postarala akce „Kufrování s Dominem“.

Vy si jej můžete vyzkoušet jako hru na táborech, i jako otevřenou akci. Při této aktivitě se propojuje schopnost orientace v přírodě, čtení mapy, sportování a rychlé rozhodování a schopnost řešit nečekané situace.

Podstatou hry je oběhnout v co nejkratším čase kontroly rozmístěné v terénu – což jsou „lampiony“ s kleštěmi (či razítky) k označení startovního průkazu (seznamu kontrol). Závodník má přitom k dispozici mapu s vyznačením polohy kontrol a buzolu. Kontroly je nutno proběhnout v určitém pořadí nebo libovolně. Délka trasy je zvolena podle věku účastníků a typu závodu. Jde-li o trasu například v parku, kde je možné uspořádat tzv. sprint-závod, pro nejmladší děti (do 14 let), pak doba trvání je cca 10 – 15 minut. Pro dospělé účastníky je možné připravit trasu v rozsáhlém terénu délky několika kilometrů, která zabere až 120 minut.

K orientačnímu běhu je nutná velmi podrobná mapa terénu. Mapy zpracovávají fandové orientačního běhu. Jejich archiv je na: mapy.orientacnisporty.cz. Pro získání kvalitního tiskového podkladu je třeba kontaktovat příslušného autora mapy.