Orientace a pohlaví II.

Po odmlce se vrací lechtivá rubrika Šuškanda a navazuje tam, kde posledně skončila – u hodně diskutovaného tématu orientace a pohlaví. „Kniha nejen o sexu“ mu věnuje několik kapitol, které tu celé nelze obsáhnout, ale stojí za to přiblížit některé méně známé nebo snadno zaměnitelné pojmy, se kterými nás seznamuje.

Záludné pojmy

Pansexuál – už jste se s tímhle slovem potkali? Snadno se zaměňuje s pojmem bisexuál (tedy někdo, koho přitahují obě pohlaví), ale není to totéž. Pansexuál je někdo, kdo je přitahován k jiné osobě pro její jedinečnost – a pohlaví pro něj vlastně nehraje roli.

Transsexuál / transgender – v čem je rozdíl? Transsexuál se necítí „doma“ v těle, se kterým se narodil, vnitřně se cítí jako opačné pohlaví, což v dnešní době již často vede k operacím. Naproti tomu pojmem transgender se označují lidé, kteří se také vnitřně ztotožňují s opačným pohlavím, ale ve svém těle se cítí dobře a nemají zájem ho měnit.

Asexuál – člověk, který nežije sexuálním životem, ale přesto většinou cítí potřebu citového pouta a dokáže na něm založit dlouhodobé vztahy.

Demisexuál (častá záměna s pojmem asexuál) – osoba, jež nepociťuje sexuální touhu až do chvíle, kdy s někým naváže velmi silné citové pouto.

Androgynie – pohlavní nevyhraněnost, neschopnost či nevůle pohlavně se vymezit. Může se projevovat i tak, že se dotyčný v některých situacích vnímá jako muž a v jiných jako žena.

Jakub