Orgány jednaly jak zjednané

Duben byl na poli jednání různých – pracovních či oficiálních – orgánů bohatý. Například Kamínka 2016 (8. – 10. dubna v Brně) využily ke svým setkáním některé sekce a štáby, aby byl prostor k debatám i o zcela konkrétních věcech. Ve dnech 22. a 23. dubna pak byl v Praze tzv. VSV J „Velký schůzovní víkend“ – sešlo se totiž hned několik orgánů Pionýra.

Pátečním večerem byl maratón schůzí, porad zahájen… Sešli se členové Výkonného výboru ČRP. Kromě obvyklých bodů programu, jako jsou kontrola úkolů či informace z jednání uvnitř i vně Pionýra, se zabývali například stavem účetních závěrek KOP, aktuálními zprávami o stavu nemovitostí či úkony nutnými ve vztahu k některým PS v nečinnosti. Ale měli i některé příjemné povinnosti – například připravovali návrhy na pionýrská vyznamenání.

Po přerušení jednání – kvůli zasedání České rady Pionýra (viz dále) – pokračoval VV ČRP v sobotu odpoledne poradou spolu s předsedy KOP. Zde byly mj. projednány například ohlasy na ukončené oblastní porady a probrány možné způsoby další práce s výstupy Konference o činnosti Pionýra a souvisejících krajských konferencí a také reakce na nová pravidla vedení tzv. jednoduchého účetnictví. Dále samostatně se pak VV ČRP věnoval například přípravě IX. VZP, schválil drobnou novelu „Pokynů pro pořádání akcí Pionýra na republikové a oblastních úrovních“. Samozřejmě nechyběl blok ekonomických informací či zpráv z České rady dětí a mládeže a také ze zahraničí.

Sobotní dopoledne a část odpoledne patřilo 1. dílčímu zasedání České rady Pionýra v roce 2016. Na programu bylo kromě obvyklých balíků informací o činnosti komisí, termínech chystaných akcí, o finančním majetku Pionýra apod., například shrnutí propagačních aktivit během ukončených oslav 25. výročí obnovení samostatného Pionýra či potvrzení textu Výroční zprávy Pionýr 2015 (s provedenými požadovanými úpravami). Projednána a schválena byla účetní závěrka Pionýra za rok 2015 i Rozpočet Pionýra na rok 2016. Předloženy byly aktuální informace o členské základně dle ukončené evidence a mnoho dalšího.

Souběžně jednala na svém řádném zasedání i Kontrolní komise Pionýra, která připravovala rovněž nějaké výstupy na poradu předsedů KOP a pro VV ČRP a provedla též namátkovou kontrolu hospodaření a vedení účetnictví Pionýra (na ústředí). Dále měla své setkání rovněž pracovní skupina zabývající se personalistikou, průvodcováním a dalšími záležitostmi dotýkajícími se vedoucích a instruktorů a jejich přípravy a péče o ně.

red